img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Replantasyon Nedir ? Hangi Durumlarda Uygulanır ?

Replantasyon Nedir ? Hangi Durumlarda Uygulanır ?
30May

Replantasyon Nedir ? Hangi Durumlarda Uygulanır ?

Replantasyon Nedir ? Hangi Durumlarda Uygulanır ?

Etiketler:Arter Anastomozu,Kopmuş Uzuv,Revaskülarizasyon,Arter Anastomozu,Amputasyon,Replante,Transport,Adale Komponenti,Atravmatik,Başparmak Amputasyonları,Relatif Endikasyonlar,Kontraendikasyonlar

Replantasyon tamamıyla kopmuş veya hasta ile bağlantısı kalmamış uzuvların tekrar yerine dikilip canlılığının tekrar kazanılmasıdır. Replantasyon tamamıyla kopmuş veya hasta ile bağlantısı kalmamış uzuvların tekrar yerine dikilip canlılığının tekrar kazanılmasıdır.

Amaç kaybedilmiş parçanın yerine geri konarak olabildiğince eskisine yakın bir fonksiyon sağlayacak hale gelmesidir. Kopan uzvun dolaşımı(kanlanması) olmadan canlı kalabilme süresine iskemi tolerans süresi denilir. Bu da ortalama 4-6 saattir. Erken cerrahi müdahale çok önemlidir. Replantasyonla parçanın tutma şansı erken müdahale ile doğru orantılıdır. Çok gecikmiş olgular(iskemi tolerans süresi geçmiş), genel durumu kötü olan multitravmalı hastalar, ileri derecede damar sertliği olan diabetik ve sigara kullanımı olan hastalar, akli dengesi olmayan hastalar, uyuşturucu bağımlısı olan kişilerde replantasyon endikasyınu yoktur.

Getirilen uzvun(kopan parçanın) uğradığı travma da önemlidir. Çok parçalı olması ve ezilmiş olması replantasyonu engeller. Tüm replantasyonlarda başarı oranı ortalama %80’dir. Bu başarı cerrahın deneyimine, erken müdahale edilmesine, yaralanma tipi ve yerine, hastanın uyumuna bağlıdır. Parmak ve el bileği seviyesi amputasyonlarda replantasyon başarı oranı önkol ve kol amputasyonlarından daha iyidir. Sigara kullanılması replantasyon başarı şansını azaltır.

Ameliyat sonrası bakım ve rehabilitasyon çok önemlidir. Replante olan uzvun korunması önemlidir. Atel ve cihazlar kullanılarak replante uzuv belirli bir pozisyonda tutulur. Belirli bir iyileşme dönemi sonrası fizik tedavi başlanır. His bazen tam anlamıyla dönmeyebilir. Replante uzuvda karıncalanma, iğnelenme, üşüme hissi gibi şikayetler olabilir. Özellikle eklem seviyesi yaralanmalarında hareket kısıtlılığı veya sertliği gelişebilir. Uzuv eskisinden kısa olabilir.

Çocuklarda büyüme durmasına bağlı olarak yaşla birlikte kısalık gelişebilir. Geçirilmiş olan travmaya, ameliyata ve ameliyat sayısına ve sonrasında uzun iyileşme ve rehabilitasyon dönemlerinin her birine bağlı olarak hastalarda psikolojik sorunlar gelişebilir.

Kişiler genellikle başlangıçla görünüm nedeni ile sonrasında fonksiyonel kayıp endişesi nedeni ile sorunlar yaşarlar. Bazen ikinci veya üçüncü bir cerrahi işlem gerektirebilir. Psikolojik ve gerekirse psikiatrik destek önemlidir. Replantasyon cerrahisi, mikrocerrahi bilgi ve deneyim gerektiren, beceri ve sabır isteyen bir daldır. Mikroskop altında çalışmayı ve ince beceri gerektiren mikrocerrahi aletleri kullanmayı gerektirir. Başarı şansı; yaralanma tipi, yeri, uzvun durumu, hastanın durumu, erken müdahale gibi etkenlerinin yanında cerrahın tecrübe ve deneyimiyle de ilgilidir.

Tags
Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Dr. Mustafa Özkan Padmasana Trapezius Kası Agonist Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedaviler Nelerdir ? Adduktor Termal Enerji Kronik Ağrılar Ortopedi Göz Altlarında Morarma Üşüme Şiddetli Omuz Ağrısı Rehabilitasyon nedir? Sert Dirsek Vegan Yaşam İlaca Dirençli Sıtma Sebze ve Meyve Tüketimi Fonksiyonel Constant Testi Statik Stabilizör Plak Kubital Vejetaryen Fenilketonüri Hastalığı Tedavisi Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Karpal Tünel Sendromu Genel Beslenme Önerileri Kan Transfüzyonu Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Kardiyomiyopati Dequervian Tenosinoviti Akut Yaralanma Mavi ışıklı ampullerle dezenfeksiyon bizi corona‘dan korur mu? Relatif Endikasyonlar Kontamine Yüksek Proteinli Gıdalar Beta karoten Üst Ekstremite Sağlıklı Beslenme Ultrasonography (US) Cerrahi Kombinasyon Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Epidemi Kıvırıcı Tendon Yaralanmaları Nasıl Tedavi Edilir? İzmir Alsancak Dizlerde Kireçlenme Solunum Komplikasyonları Rotator Manşet Tendinopatisi Parmak Ucu Deformiteleri Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Rotator Kılıf Hasarı Adezyon Omuz Sıkışması Hangi Hastalıklarda, Hangi Tür Protezler Kullanılır, Bu Protezler Ne Kadar Dayanır ? Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Covid 19 Aşı Zika Eklem Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler Shoulder Fractures Skafoid Kemik Racture Fixation Skalen Blok Habütüel Omuz Çıkığı Aritmi Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Kasların Güçsüzleşmesi Kontraendikasyonlar Karantina Kardiyovasküler Sistem Tenisçi Dirseği 11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Kontrolsüz Spor Kalsifiye Tendinit Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Donuk Omuzda Konservatif Tedavi İmplant Yoğurt Mikroekolojiler İspanyol Gribi (Spanish Flu) Aspirasyon Deltoid Kaslar Kaplıca Tedavisi Adial Sinir Felci Çay Kahve Tüketimi Motor Aktivite Atrofi Radius kırıkları Brakial Pleksus Parmaklarda His Kaybı Kemik Kaybı Adenovirüs Salgını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi Shoulder Pain Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar Treatmant of Proximal Humeral Fractures Uskumru Sıkışma Diyabet