img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Bildiriler

Bildiriler

NO AD TARİH
1  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap...  04/11/2010 - 07/11/2010
2  latissimus dorsi tendon transfer for ırreperable massive rotator cuff tears:an anatomic study...  02/09/2009 - 05/09/2009
3  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures...  13/06/2009 - 17/06/2009
4  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr...  16/05/2008 - 19/05/2008
5  Rekonstrükte Edilemeyen Radius Başı KIrıklarında Uygulanan Farklı Tip Radius Başı Protezleri...  27/03/2008 - 29/03/2008
6  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  24/10/2007 - 29/10/2007
7  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et...  24/10/2007 - 29/10/2007
8  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi...  24/10/2007 - 29/10/2007
9  Humerus diafizinde kaynamama sonrası çift plak uygulaması...  14/05/2005 - 19/05/2005
10  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab...  30/09/2004 - 04/10/2004
11  İki Farklı Brakial Arter Onarım Tekniğinin Radyodiagnostik ve Klinik Karşılaştırması...  19/05/2004 - 23/05/2004
12  Lateral epikondilitli hastaların cerrahi tedavi sonrası MRG tetkiklerinin klinik bulgularla birlik...  08/10/2003 - 11/10/2003
13  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu...  04/10/2003 - 08/10/2003
14  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri...  04/10/2003 - 08/10/2003
15  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu...  04/10/2003 - 08/10/2003
16  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri...  04/10/2003 - 08/10/2003
17  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  18/05/2003 - 22/05/2003
18  Do the uninvolved shoulders of the anterior instability cases have a tendency to instability: propri...  18/05/2003 - 22/05/2003
19  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping...  18/05/2003 - 22/05/2003
20  Experience With Tensor Fasciae Latae Myocutaneous Free Flap For Extramity Soft Tissue Reconstruction...  20/06/2002 - 23/06/2002
21  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite...  06/03/2002 - 09/03/2002
22  Opere evre 2ve 3 subakromial sıkışma sendromlu hastaların izokinetik ve fonksiyonel sonuçalrın...  06/03/2002 - 09/03/2002
23  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları...  06/03/2002 - 09/03/2002
24  Discrepancies in postoperative shoulder MR imaging...  01/03/2002 - 05/03/2002
25  Omuz cerrahisinde anestezi ve postoperatif analjezi: İki farklı yöntemin karşılaştırılması...  27/10/2001 - 31/10/2001
26  Evaluation of physical findings in acute wrist trauma and development of clinical decision rules in ...  04/10/2001 - 07/10/2001
27  Complex extremity injuries: problems and complications...  10/06/2001 - 14/06/2001
28  Distal radius fractures...  10/06/2001 - 14/06/2001
29  Do Concomitant TCCC injuries in distal radius fractures effect the outcome...  10/06/2001 - 14/06/2001
30  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları...  12/05/2001 - 17/05/2001
31  Dermotenodesis for Surgical Treatment of Mallet Finger Deformity...  21/06/2000 - 21/06/2000
32  A new technique for the treatment of venous ischemia of radial forearm flow-through free flaps...  21/06/2000 - 21/06/2000
33  Kronik lateral epikondilitin tedavisinde magnetoterapinin etkisi...  09/02/2000 - 11/02/2000
34  Humerus diafiz pseudoartrozlarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi...  09/02/2000 - 11/02/2000
35  Travmatik omuz instabilitesinde kapsüler pikasyonun yeri...  09/02/2000 - 11/02/2000
36  Nonopere Rotator Cuff Patolojilerinde Rehabilitasyon...  09/02/2000 - 11/02/2000
37  Eklem içi distal radius kırıklarının artroskopik yardımlı redüksiyonu...  03/11/1999 - 07/11/1999
38  Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Sonuçları...  03/11/1999 - 07/11/1999
39  Ramus palmaris nervi medianin dağılımının anatomik incelenmesi...  25/10/1999 - 30/10/1999
40  Musculus coracobrachialisin nervus radialisden ayrılan bir dal ile innervasyonu (Olgu sunumu)...  25/10/1999 - 30/10/1999
41  Nervus medianus'un canalis carpi içindeki pozisyonlarının incelenmesi ve klinik önemi....  25/10/1999 - 30/10/1999
42  Nervus medianusun canalis carpi düzeyinde planum medianuma göre pozisyonlarının topografik değe...  25/10/1999 - 30/10/1999
43  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi...  25/10/1999 - 30/10/1999
44  Musculus pronator quadratus varyasyonlarının cerrahi önemi...  25/10/1999 - 30/10/1999
45  Arthroscopic reduction of intraarticular fractures of the distal radius...  26/05/1999 - 29/05/1999
46  Artroskopik cerrahi uygulanan triangular fibrokartilaj kompleks (TFCC) yaralanmalarında rehabilitas...  26/10/1998 - 29/10/1998
47  Kronik el bileği ağrısında TFCC lezyonunun yeri...  26/10/1998 - 29/10/1998
48  Utilization of biceps tendon in massive rotator cuff tears...  05/10/1998 - 08/10/1998
49  The reverse effect of PIN decompression at the surgical treatment of resistant tennis elbow...  05/10/1998 - 08/10/1998
50  The Relationship between recurrent radial arterial arcade and posterior interosseous nerve in the ar...  24/05/1998 - 28/05/1998
51  Hypothenar fat pad flap for the treatment of choronic and recurrent carpal tunnel syndrome...  24/05/1998 - 28/05/1998
52  Multifactoriel effects on the patency rates of the forearm arterial repairs...  24/05/1998 - 28/05/1998
53  Anterior ve çok yönlü omuz instabilitelerinde cerrahi tedavi uygulamalarımız...  13/10/1997 - 17/10/1997
54  Kronik el bileği ağrısında artroskopik değerlendirme sonuçlarımız...  13/09/1997 - 17/09/1997
55  Thoracoscopic anterior applications and instrumentations to the spine...  10/07/1997 - 12/07/1997
56  Gorham Hastalığı: Olgu Sunumu...  31/03/1997 - 05/04/1997
57  Kienböck hastalığının tedavisinde skafokapitat füzyonun erken sonuçları...  26/10/1996 - 29/10/1996
58  Humerus Proksimal Uç Kırıkları Sonrası Hemiartroplasti Uygulamalarımız...  26/10/1996 - 29/10/1996
59  Combined Bone,Labeled white blood cell and bone marrow imaging in diagnosing prosthetic infection...  10/09/1996 - 12/09/1996
60  Biomechanical analysis of comminuted phalangeal fracture model...  18/08/1996 - 23/08/1996
61  Rehabilitation results of patients who have had sudeck atrophy after radius distal joint fractures...  18/08/1996 - 23/08/1996
62  The early results of anterior application of Alıcı anterior plate and Alıcı spinal system...  26/05/1996 - 30/05/1996
63  Traumatic prepatellar neuroma: an unusual cause of anterior knee pain...  10/05/1996 - 15/05/1995
64  The role of arthroscopic lavage in the management of gonarthrosis...  10/05/1996 - 15/05/1996
65  Travmatik karpal instabilitelerde uyguladığımız tedavi yöntemlerimiz ve erken sonuçları...  29/09/1995 - 04/10/1995
66  İdiopatik skolyoz patolojisinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi...  29/09/1995 - 04/10/1995
67  nervus, arteria ve vena suprascapularisin foramensuprascapulae ile ilişkilerinin anatomik incelenme...  06/09/1995 - 09/09/1995
68  Anatomic Variations of Transverse Ligament and Suprascapular Foramen; Locations of Suprascapular A...  27/06/1995 - 01/07/1995
69  Anatomic variations of suprascapular nerve...  27/06/1995 - 01/07/1995
70  The Effect of hook pattern on the sagittal profile in idiopathic scoliosis...  02/10/1994 - 06/10/1994
71  Surgical treatment of spine tuberculosis with alıcı spinal system...  02/10/1994 - 06/10/1994
72  Our results in external fixation of the distal radius fractures...  10/09/1994 - 12/09/1994
73  Anatomic variations of suprascapular artery, vein and nerve when passing across the foramen suprasca...  16/06/1994 - 18/06/1994
74  The evaluation of the pathology in idiopathic scoliosis by using 3-D computerized tomography...  31/05/1994 - 03/06/1994
75  Kongenital skolyozda Alıcı Spinal Sistemi Uygulaması...  01/01/1994 - 01/01/1994
76  Alıcı Spinal System in the Treatment of İdiopathic Scoliosis...  14/09/1993 - 16/09/1993
77  Alıcı spinal instruments in the treatment of idiopathic scoliosis...  28/08/1993 - 03/09/1993
78  Gözden kaçmış servikal dislokasyonların alıcı spinal sistem ile redüksiyon ve posterior füz...  15/05/1993 - 19/05/1993
79  Alıcı Spinal System in idiopathic scoliosis...  06/09/1992 - 10/09/1992