img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Subakromiyal impingement Sendromu (SIS)

Subakromiyal impingement Sendromu (SIS)
06Ara

Subakromiyal impingement Sendromu (SIS)

Omuzdaki supraspinatus tendonu ve bursa (subakromiyal bursa) ile akromion adı verilen omuz kemiği arasında sıkışma veya sürtünme sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, omuzun kaldırma hareketleri sırasında ağrı, zorlanma ve sınırlı hareketlilikle kendini gösterir.

 
Bilimsel olarak, SIS, subakromiyal alanın daralması veya anatomik yapıların anormal bir şekilde yerleşmesi nedeniyle oluşan bir patoloji olarak tanımlanır. Supraspinatus tendonu ve bursa, omuzun üst kısmındaki akromion ile kollar ve bu alan genellikle sınırlıdır. Tekrarlayan omuz hareketleri veya anormal omuz anatomisi bu daralmayı artırabilir, bu da tendon ve bursa üzerinde baskı oluşturabilir.
 
Belirtiler arasında omuz ağrısı, özellikle kaldırma hareketleri sırasında artan ağrı, güç kaybı ve omuz hareketlerinde kısıtlılık yer alır. Tanı genellikle fizik muayene, görüntüleme testleri (örneğin, MRG) ve klinik öykü temelinde konulur.
 
Tedavi genellikle konservatif yöntemleri içerir; bu, istirahat, fizyoterapi, ağrı yönetimi ve omuz güçlendirme egzersizleri gibi yöntemleri içerir. Ancak, konservatif tedaviye yanıt alınamazsa veya durum ciddi ise cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi, sıkışma yapan anatomik yapıları düzeltmeyi ve dokuları serbest bırakmayı içerebilir.