img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Dirsek Cerrahisi

Karpal Tünel Sendromu
24Oca

Karpal Tünel Sendromu

En sık görülen tuzak nöropati şeklidir. Median sinirin el bileğinden geçişi sırasında geçtiği kanal içinde sıkışması sonrası meydana gelir.

Kubital Tünel Sendromu
24Oca

Kubital Tünel Sendromu

İkinci sıklıkta görülen tuzak nöropatidir. Sinirin dirsekten geçişi sırasında geçtiği kanal içinde sıkışması sonrası meydana gelir.

Tags
Sıkışma Evde Kal Kardiyomiyopati Hipertansiyon Dirsek Genel Vücut Ağrısı Mortalite Oranları Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar Rotator Manşet Siddhasana Afferent Flavonoidler Omuz Ağrısı Tıbbi Maske Kullanımı Online Muayene Adeziv NL63 Replante Racture Fixation Artrit Absorbsiyon Covid 19 Aşı Radyolojik Trapezius Kası Kemik Yapısında Bozukluk Nörolojik Semptomlar Adezyon Postoperatif Ağrı Omuz Adezif Kapsüliti Kosta Kırıkları Ters Omuz Protezi Nedir? Purdue Pegboard Test (PPT) Utkatasana Sağlıklı Beslenme Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri Artroz Balık Yağı Cerrahi Kombinasyon Akromegali Eklem Semi Fowler Pozisyonu Zoonotik Hastalık Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Medial Epikondil Ortopedi Anti-inflamatuar Tedavi Dirsek Artroskopisi Hangi Durumlarda Uygulanır ? Rekonstrüktif Cerrahi Biyolojik Ajan Adventitia Daha Az Kavrama Gücü TFCC Yırtığı Renk Değişikliği Solunum Komplikasyonları Dünya Sağlık Örgütü Ağır Travma Akut Yaralanma DSÖ Donuk Evre Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Omuz Protezi Ameliyatları Nasıl Yapılır ? Fizik Tedavi Covid - 19 Ortopedik Cerrah Üst Ekstremite Replantasyonu Eklem Cerrahisi Mental Health Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi) SLAP Lezyonu Kırığın Havayla Teması Prof. Dr. Mustafa Hulisi Özkan Pasif Maruziyetine Önlem Mustafa Özkan Artiküler PRP Enjeksiyonu Atelleme MERS-CoV Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? Kontamine Ultrasonography (US) Hızlı Kemik Kaybı Bunyaviridae Ailesi Kene Asemptomatik Aktivite Tendonu Diyabet Labrum Tenisçi Dirseği İlaca Dirençli Sıtma İmplant Subskapularis Kası Ters Omuz Skafoid Kırıkları Süt ve Süt Ürünleri Karpapometakarpal Eklem Artrozu Değişken Ruh Hali Yüksek Aspirasyon Parmak Ucu Deformiteleri