img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskülarizasyonu

Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskülarizasyonu
08Haz

Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskülarizasyonu

Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskülarizasyonu Sonrası Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi


Amaç: 

Bu çalışmada, üst ekstremitede replantasyon veya revaskularizasyon cerrahisi sonrası elde kemik mineral yoğunluğunu (KMY) değerlendirmek ve KMY ile kas gücü, eklem hareket açıklığı ve motor aktivite arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: 

Çalışmaya üst ekstremitede replantasyon veya revaskularizasyon cerrahisi geçiren 14 hasta alındı. Total aktif hareket(TAH), el kavrama ve lateral kavrama güçleri değerlendirildi. Motor aktivite Purdue Pegboard Test (PPT) ile, KMY radyografik absorbsiyometri (ALARA) kullanılarak değerlendirildi. Etkilenen ve etkilenmeyen tarafın sonuçları karşılaştırıldı.

 

Bulgular

Cerrahi sonrası ortalama geçen süre 5,36±3,08 yıldı. El kavrama ve lateral kavrama güçleri, başparmak ve diğer parmakların TAH’ları ve PPT skoru replante edilmiş ekstremitede anlamlı olarak daha az bulundu(p<0,05). Etkilenen ve etkilenmeyen el arasında KMY açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Lateral kavrama gücü ile KMY arasında pozitif korelasyon, yaş ile KMY arasında negative korelasyon saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: 

Replantasyon kas gücü, fonksiyonel düzey ve TAH’i etkilemesine rağmen opere edilen ve opere edilmeyen eller arasında KMY açısından fark bulunmadı. Motor aktivite ve lateral kavrama gücü KMY ile ilişkili bulunmuştur.

 

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, replantasyon, üst ekstremite


Tags
İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite 1.5 m. Sosyal Mesafe Adjuvan Adinamik Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi) Akut Yaralanma Methods Magnetic Resonance Imaging (MRI) SARS-CoV-2 Fizik tedavi nedir? Brakial Pleksus Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Mikroekolojiler Dünya Tütünsüz Günü Romatoit Artrit nedir? Clinical Parameters Değişken Ruh Hali Omuz Eklem Oyuğu Riskler ve Komplikosyonlar Kosta Kırıkları Tıbbi Maske Kullanımı Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Bhadrasana Hedef Her yere Bisikletle Ulaşım Adial Sinir Felci Skafoid Kırıkları Covid-19 Sağlık Krizi Dizlerde Kireçlenme Skalen Blok Afferent Fleksör MDR/XDR Tüberkülozu Denge Problemleri Online Doktor Klavikula Kırıkları Hidroterapi (Su ile tedavi) Agonist Rekonstrüktif Cerrahi Mortalite Oranları Bunyaviridae Ailesi Yüksek Mortalite Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Fenilalanin Clinical Relevance SLAP Lezyonu The Evaluation of the Rotator Cuff Yüksek Proteinli Gıdalar Ortopedi ve Travmatoloji Dirsek Cerrahisi Evde Kal Osteonekroz Yardımlı Kırık Redüksiyonu Tütün Ve Akciğer Sağlığı Tuzak Nöropati Abdominal Kavite Postoperatif Ağrı Osteoartrit (Kireçlenme) Osteoporotik Adduktor Radius ve Ulna Çiçek Absorbe DEU Ortopedi ve Travmatoloji Milenyum Viral Salgınları Ortopedik Cerrah Doğru Nefes Alma Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi Omuzda Tekrarlayan Çıkıklar Abondan Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Kırık Sabitlenmesi Pranayama Dirsek Artroskopisi Hangi Durumlarda Uygulanır ? Çözülme Evresi Mikrocerrahi Plak HCoV-229E Dışardan sabitleme (eksternal fiksatör) Başparmak Tendonunun Sıkışması Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Rotator Manşet Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Trapezius Kası Adezyon Vejetaryen Daha Az Kavrama Gücü Başparmak Amputasyonları Opioid Analjezikler Sağlıklı Bir Omuz Fonksiyonel Kontrolsüz Spor Sağlıklı Beslenme Eklem Kıkırdaği Donuk Omuzda Konservatif Tedavi Parmak Uyuşması Ultrasonography (US) SARS-CoV-1 Antioksidanın faydaları nelerdir? Kol Sinir El Bileği Artroskopi