img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Radius Distal Uç Kırıkları

Radius Distal Uç Kırıkları
03Haz

Radius Distal Uç Kırıkları

Amaç: Radius distal uç kırığına bağlı volar plaklama yapılan hastaların radyolojik ölçümleri ile eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve 12 haftalık süpervize fizyoterapi programını tamamlayan 31 hasta (18 kadın, 13 erkek) alındı. Hastaların radyolojik ölçümleri postoperatif 1. haftada içinde çekilen direkt grafileri üzerinde yapıldı. Volar tilt, radiyal uzunluk, radiyal inklinasyon ve ulnar varyans değerleri kaydedildi. Postoperatif 12 haftada hastaların el bileği ve önkol eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel düzeyleri (Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Anketi “PRWE” ve Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi “DASH”) ölçüldü. Radyolojik sonuçlar ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı.

 

Bulgular: Radyolojik ölçümlerden “ulnar varyans değeri” ile PRWE ağrı skoru ve PRWE toplam skoru arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi (sırasıyla p=0.030, r=0.443; p=0.039, r=0.424). Diğer radyolojik ölçümler ile hiçbir parametre arasında istatististiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). El bileği fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri de kavrama kuvveti ile (sırasıyla, r=0,660, r=0.619) ve PWRE fonksiyon skorları ile (sırasıyla, r=-0.497, r=-0.520) anlamlı korelasyon gösterdi (p<0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve fizyoterapi programına alınan hastalarda, radyolojik ölçümlerden yalnızca ulnar varyans değerinin fonksiyonel sonuçları etkilediğini göstermiştir. Daha kesin sonuçlar için farklı redüksiyon tiplerinde ve farklı hasta sayılarında çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Radius kırıkları, fizyoterapi, radyolojik, fonksiyonel, sonuç


Tags
Koenzim Q10 nedir? Uskumru Lokal Anestezi Yanığa Bağlı El ve Ayak Bozuklukları Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Omuz Protezi Ameliyatları Nasıl Yapılır ? Yüksek Proteinli Gıdalar Afferent Anjiyoplasti Sitokinler Absorbe Osteoporotik Hastalar 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri Treatmant of Proximal Humeral Fractures Mavi ışıklı ampullerle dezenfeksiyon bizi corona‘dan korur mu? MDR/XDR Tüberkülozu Steroid Enjeksiyonu Clinical Relevance Mikrocerrahi Flora Fenilalanin UV-C Ampullerin Kullanımı Karantina Atrofi Oksidasyon nedir? Başparmak Amputasyonları Değişken Ruh Hali DEU Ortopedi ve Travmatoloji Kolera Akademik Plak Ortopedik Cerrah Dislokasyon Artrit Omuzda Tekrarlayan Çıkıklar Klavikula Kırıkları Renk Değişikliği Cilt Kaybı Melatonin Somon Kırım Bölgesi Kırığın Havayla Teması Doğumsal El Bozuklukları Total Omuz Protezi Skalen Blok Evcil hayvanlar Tuzak Nöropati İzmir Alsancak Kapsul Esnemesi İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Tuzak Bhadrasana Antioksidan Yiyecekler Atravmatik Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Hangi Durumlarda Yapılır ? Sinovya Dokusu Fizik Tedavi Uygulamaları Eklem Cerrahisi ACE2 MERS-CoV Magnetic Resonance Imaging (MRI) Parmak Yokluğu Cerrahi Kombinasyon Sağlıklı Bir Omuz Glenohumeral Eklem Sıvısı Zoonotik Hastalık Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Sigarayı Bırakmanın İlk Adımı Artiküler Steroid Yoğurt Tütün Ve Akciğer Sağlığı Kapsül Humeral Başı Sindaktili Çözülme Evresi Isırgan Otu Artroskopik Cerrahi Alignment Karmayoga Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi El Cerrahi İzmir Kısmi Artroskopi Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler Yüksek Aspirasyon Diz Artroplastisi Tendon Uçları Siddhasana Artritin Donuk Omuz First COVID-19 Vaccine Tested Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Fleksör Ateroskleroz Kuru Baklagiller Deltoid Kaslar Milenyum Viral Salgınları Ters Omuz Protezi Nedir? Bunyaviridae Ailesi Joint Capsule; tissue adhesions