img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Radius Distal Uç Kırıkları

Radius Distal Uç Kırıkları
03Haz

Radius Distal Uç Kırıkları

Amaç: Radius distal uç kırığına bağlı volar plaklama yapılan hastaların radyolojik ölçümleri ile eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve 12 haftalık süpervize fizyoterapi programını tamamlayan 31 hasta (18 kadın, 13 erkek) alındı. Hastaların radyolojik ölçümleri postoperatif 1. haftada içinde çekilen direkt grafileri üzerinde yapıldı. Volar tilt, radiyal uzunluk, radiyal inklinasyon ve ulnar varyans değerleri kaydedildi. Postoperatif 12 haftada hastaların el bileği ve önkol eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel düzeyleri (Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Anketi “PRWE” ve Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi “DASH”) ölçüldü. Radyolojik sonuçlar ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı.

 

Bulgular: Radyolojik ölçümlerden “ulnar varyans değeri” ile PRWE ağrı skoru ve PRWE toplam skoru arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi (sırasıyla p=0.030, r=0.443; p=0.039, r=0.424). Diğer radyolojik ölçümler ile hiçbir parametre arasında istatististiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). El bileği fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri de kavrama kuvveti ile (sırasıyla, r=0,660, r=0.619) ve PWRE fonksiyon skorları ile (sırasıyla, r=-0.497, r=-0.520) anlamlı korelasyon gösterdi (p<0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve fizyoterapi programına alınan hastalarda, radyolojik ölçümlerden yalnızca ulnar varyans değerinin fonksiyonel sonuçları etkilediğini göstermiştir. Daha kesin sonuçlar için farklı redüksiyon tiplerinde ve farklı hasta sayılarında çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Radius kırıkları, fizyoterapi, radyolojik, fonksiyonel, sonuç


Tags
Adventitia Sinovya Dokusu Debridman Korona Virus Artiküler PRP Enjeksiyonu Kontamine Sınırlı Girişimsel Cerrahi Sindaktili Fenilketonüri Hastalığı Nedir ? Karantinanın Ruhsal Etkileri izmir ortopedi travmatoloji Renk Değişikliği Clinical Relevance Avesküler Nekroz Evde Kal Fizik Tedavi Covid - 19 Kubital Tuzak Nöropati Grafi Neden bisiklet? Kosta Kırıkları Kürek Kemiği Skalen Blok Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Dislokasyon Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Hangi Durumlarda Yapılır ? Adhesive Capsulitis Replantasyon Öncesi ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir ? Kongo Virüs Eklemlerde Aşınma Magnetic Resonance Imaging (MRI) Kolera 11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi HIV/AIDS Kısmi Artroskopi Utkatasana Tıbbi Maske Kullanımı İnsizyon HCoV-NL63 Vajrasana Yüksek Proteinli Gıdalar Toksinler Deltoid Kaslar Diz Protez PRP ve Kemik İliği Motor Aktivite Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi) Adjuvan Osteoartrit (Kireçlenme) Artritin Kemik Mineral Yoğunluğu Skafoid Kırıkları SARS Opioid Analjezikler NL63 Donuk Omuzun Belirtileri Dizlerde Kireçlenme Arthroplasty Cerrahi Kombinasyon Postoperatif Ağrı Artrit (Kireçlenme) Absorbe Sonuç Halsizlik Önlemler Mustafa Özkan Basis Parmaklarda His Kaybı Konservatif Adenovirüs Salgını HDL Eklem Kıkırdağının Dejeneratif Lezyonların Tedavisi Statik Stabilizör Amputasyon Kapsül Humeral Başı Periferik Sinir Sistemi Hastanelerde Normale Dönüş Planı Nörolojik Semptomlar Eklemlerde Kireçlenme Fraktür Replantasyon UV-C Ampullerin Kullanımı Klavikula Kırıkları Kontraendikasyonlar Yenidoğan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) MERS-CoV Omzunuz Nasıl Çalışır? Coronavirüsler Özelinde Salgınlara Tarihsel Bakış Süt ve Süt Ürünleri Ters Omuz Fizik Tedavi İltihabi (Romatoid) Artrit Tedavi edici egzersiz uygulamaları Padmasana Rekonstrüktif Cerrahi Mekanik Ventilasyon Methods Kırım Bölgesi