img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Radius Distal Uç Kırıkları

Radius Distal Uç Kırıkları
03Haz

Radius Distal Uç Kırıkları

Amaç: Radius distal uç kırığına bağlı volar plaklama yapılan hastaların radyolojik ölçümleri ile eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve 12 haftalık süpervize fizyoterapi programını tamamlayan 31 hasta (18 kadın, 13 erkek) alındı. Hastaların radyolojik ölçümleri postoperatif 1. haftada içinde çekilen direkt grafileri üzerinde yapıldı. Volar tilt, radiyal uzunluk, radiyal inklinasyon ve ulnar varyans değerleri kaydedildi. Postoperatif 12 haftada hastaların el bileği ve önkol eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel düzeyleri (Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Anketi “PRWE” ve Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi “DASH”) ölçüldü. Radyolojik sonuçlar ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı.

 

Bulgular: Radyolojik ölçümlerden “ulnar varyans değeri” ile PRWE ağrı skoru ve PRWE toplam skoru arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi (sırasıyla p=0.030, r=0.443; p=0.039, r=0.424). Diğer radyolojik ölçümler ile hiçbir parametre arasında istatististiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). El bileği fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri de kavrama kuvveti ile (sırasıyla, r=0,660, r=0.619) ve PWRE fonksiyon skorları ile (sırasıyla, r=-0.497, r=-0.520) anlamlı korelasyon gösterdi (p<0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve fizyoterapi programına alınan hastalarda, radyolojik ölçümlerden yalnızca ulnar varyans değerinin fonksiyonel sonuçları etkilediğini göstermiştir. Daha kesin sonuçlar için farklı redüksiyon tiplerinde ve farklı hasta sayılarında çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Radius kırıkları, fizyoterapi, radyolojik, fonksiyonel, sonuç


Tags
Balık Yağı Eklem Clinical Parameters Covid - 19 Göz Altlarında Morarma Başparmak Tendonunun Sıkışması Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi Dislokasyon Osteoporotic Ovine Model Zoonotik Hastalık Absorbe Yanığa Bağlı El ve Ayak Bozuklukları Artroskopik Cerrahi Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler DEÜ El Cerrahisi Neden bisiklet? Pasif Maruziyetine Önlem Adjuvan Akkiz Dr. Mustafa Özkan Karantina Uygulamalarında Sağlıklı Beslenme Replantasyon Results Uyku Düzeni Boyun Fıtığı İltihabi (Romatoid) Artrit Artrit (Kireçlenme) Dirsek Cerrahisi Ters Omuz Şiddetli Pnömoni Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) El Bileği Artroskopi Skafoid Kemik Baseline Osteoporotik Üst Ekstremite Parmak Ucu Deformiteleri Adeziv El Cerrahi İzmir Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar Yoga ve Stres EuroVelo Eklem Ağrıları Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri Omuz Artroskopisi Postoperatif Ağrı Termal Enerji Patoloji Mikroekolojiler Vegan Yaşam Eklemlerde Aşınma Agnozi Hücre Yenilenmesi Tütün Ve Akciğer Sağlığı Mavi ışıklı ampullerle dezenfeksiyon bizi corona‘dan korur mu? Önkol Alignment Kısmi Artroskopi Deltoid Kaslar Kuru Baklagiller Brakial Pleksus Artroz Radius ve Ulna Ortopedi ve Travmatoloji Üst Ekstremite El ve Mikro Cerrahi Omuz Ağrısı Doğru Nefes Alma Omuz Protezi Ameliyatları Nasıl Yapılır ? Artroskop Dizlerde Kireçlenme Kök Hücre Enjeksiyonu Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Sekonder Enfeksiyonu Elektromiyografi (EMG) Kırık tanısı nasıl konulur? MDR/XDR Tüberkülozu Sürekli Yorgunluk Hissi Önlemler Minival İnvaziv Girişim Aktivite Tendonu Çökkün Duygudurum Antioksidanın faydaları nelerdir? Renk Değişikliği Kıvırıcı Tendon Yaralanmaları İzmir Ortopedi Cerrahı Mortalite Oranları Daha Az Kavrama Gücü SARS Parmak Uyuşması Tenis,golf,yüzme Kolera Selenyum Online Randevu Tedavi edici egzersiz uygulamaları Fleksör Labrum Skafoid Kırıkları Evde Kal Kosta Kırıkları İdeopatik Anjiyoplasti