img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Radius Distal Uç Kırıkları

Radius Distal Uç Kırıkları
03Haz

Radius Distal Uç Kırıkları

Amaç: Radius distal uç kırığına bağlı volar plaklama yapılan hastaların radyolojik ölçümleri ile eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve 12 haftalık süpervize fizyoterapi programını tamamlayan 31 hasta (18 kadın, 13 erkek) alındı. Hastaların radyolojik ölçümleri postoperatif 1. haftada içinde çekilen direkt grafileri üzerinde yapıldı. Volar tilt, radiyal uzunluk, radiyal inklinasyon ve ulnar varyans değerleri kaydedildi. Postoperatif 12 haftada hastaların el bileği ve önkol eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti ve fonksiyonel düzeyleri (Hasta Bazlı El Bileği Değerlendirme Anketi “PRWE” ve Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi “DASH”) ölçüldü. Radyolojik sonuçlar ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapıldı.

 

Bulgular: Radyolojik ölçümlerden “ulnar varyans değeri” ile PRWE ağrı skoru ve PRWE toplam skoru arasında pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi (sırasıyla p=0.030, r=0.443; p=0.039, r=0.424). Diğer radyolojik ölçümler ile hiçbir parametre arasında istatististiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). El bileği fleksiyon ve ekstansiyon dereceleri de kavrama kuvveti ile (sırasıyla, r=0,660, r=0.619) ve PWRE fonksiyon skorları ile (sırasıyla, r=-0.497, r=-0.520) anlamlı korelasyon gösterdi (p<0.05).

 

Sonuç: Bu çalışma radius distal uç kırığı sonrası volar plaklama yapılan ve fizyoterapi programına alınan hastalarda, radyolojik ölçümlerden yalnızca ulnar varyans değerinin fonksiyonel sonuçları etkilediğini göstermiştir. Daha kesin sonuçlar için farklı redüksiyon tiplerinde ve farklı hasta sayılarında çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar kelimeler: Radius kırıkları, fizyoterapi, radyolojik, fonksiyonel, sonuç


Tags
Kapsül Humeral Başı Biyolojik Ajan Yardımlı Kırık Redüksiyonu HKU1 Transport Alo 184 Omuz Adezif Kapsüliti Sigarayı Bırakmanın İlk Adımı Psychological Minival İnvaziv Girişim Çay Kahve Tüketimi Eklem Kıkırdaği Üst Sol Kemiği Antioksidan hangi besinlerde bulunur? Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Aktivite Tendonu Değişken Ruh Hali El Bileği Kırığı Nasıl Tedavi Edilir? Tıbbi Maske Kullanımı Dead Arm Sendromu Ağır Travma Afferent HCoV-NL63 Uyku Kalitesi Online Muayene Kas Kaybı 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri Likopen SARS-CoV-1 Halsizlik Rotator Kılıf Hasarı Aks 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Adeziv Sinovya Dokusu TFCC Yırtığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi Radyolojik Artrit Padmasana Proteinli Gıdalar İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Uzaktan Muayene Grafi Biyolojik Ajanların Omuz Sorunlarının Tedavisindeki Yeri Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi İlaca Dirençli Sıtma Kemik Yapısında Bozukluk Anjiyoplasti Üşüme Hafif-Orta Atrofi Diz Artroplastisi 14 gün izolasyon 1.5 m. Sosyal Mesafe Yoğurt Üst Ekstremite Replantasyonu Hipertansiyon Üst Ekstremite Metobolize Tütün Ve Akciğer Sağlığı Vegan Yaşam Karantina İnsizyon Karpal Tünel Tanısı Nasıl Konur ? Donuk Evre Parmak Ucu Deformiteleri izmir ortopedi travmatoloji Ovo vejeteryanlar Amputasyon Doğumsal El Bozuklukları Fenilketonüri Belirtileri Treatmant of Proximal Humeral Fractures Çözülme Evresi Artroskopik Cerrahi Uzaktan Destek Abrazyon Agoni Donuk Omuzun Belirtileri Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Toplu Beslenme Sistemleri 11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Dikiş Materyallari Ultrasonografi (US) Dizlerde Kireçlenme Patoloji Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri Konservatif Vejetaryen İspanyol Gribi (Spanish Flu) Skafoid Kırıkları Trombositten Zengin Plazma (PRP) NL63 Eklem Ağrıları Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Sınırlı Girişimsel Cerrahi Enflamasyon Karpapometakarpal Eklem Artrozu Osteoartrit (Kireçlenme) Fonksiyonel Yüksek Proteinli Gıdalar