img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır?

Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır?
24Oca

Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır?

Hasta olay yerinden uzaklaştırılmalı ve acil sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Öncelikle kopan parça mümkünse steril su ile yıkanıp temizlenip ıslak bir gaz komprese sarılmalıdır.
 
Hasta olay yerinden uzaklaştırılmalı ve acil sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Öncelikle kopan parça mümkünse steril su ile yıkanıp temizlenip ıslak bir gaz komprese sarılmalıdır. Daha sonra bu parça su geçirmeyecek bir eldiven ya da poşet içine konmalıdır. Bu parça da içi buz dolu bir kaba yerleştirilmelidir. Böylece kopan uzuv 8 saat kadar bekleyebilir.
 
Parça kopan uzvun, güdük yarası çok kirli ise mümkünse steril su ile yıkanmalıdır.
 
Kanayan uzva bez ya da kemerle turnike uygulanmamalıdır. Bu durum toplardamar dolaşımını kesip, atardamar dolaşımını tam kesmeyeceğinden kanama miktarını arttırabilir.
 
Yara yeri steril gaz bez ile bolca ve sıkıca sarılmalı ve kalp seviyesinden yüksekte tutulmalıdır. Genellikle bu şekilde kanama durur.
 
Hasta gittiği merkezde acil olarak ameliyata alınabileceğinden dolayı yemek yememeli ve sıvı tüketmemelidir.
 
Tetik parmak nedir?
 
Tetik parmak, parmakları bükmeye yarayan kas kirişlerinin parmak kökünde içinden geçtikleri köprülerin (pulley) altında sıkışması sonrası, parmakta takılma ve kilitlenme bulguları ile seyreden bir hastalıktır.
 
Hastalık avuç içi ile parmağın birleşme noktasında ağrı ile başlar. İlerleyen dönemde hastalar bu bölgede şişlik ya da nodül hissedebilirler. Daha sonra etkilenen parmakta takılı kalma ve kilitlenme oluşur.
 
Tetik parmak denmesinin nedeni tetik sıkma hareketi sırasında kilitlenmenin oluşmasıdır.
 
Tedavide amaç takılma hissinin engellenmesi ve parmak hareketi sırasında oluşan ağrının ve rahatsızlığın giderilmesidir. Şikayetleri yeni başlayan hastalarda tedavi ağızdan anti-inflamatuar ilaçlar ve atellemedir. Bu tedaviye rağmen yakınması geçmeyen hastalarda enjeksiyon yapılabilir. Eger enjeksiyon tedavisi ile başarılı olunamazsa cerrahi uygulanmalıdır.
 
Cerrahi tedavide amaç köprü sisteminin altında sıkışan kas kirişini kurtarmaktır.Lokal anestezi uygulanarak köprü sistemi gevşetilir. Başarılı bir cerrahiden sonra hastalık tekrarlamaz. Cerrahi sırasında kas kirişinin yakınında seyreden parmak damar ve sinirlerinin korunması önem arzeder.
 
Hastanede yatış süresi 2 saattir. Hasta operasyon sonrası parmağını bükebilir. Nadiren bazı olgularda yara yerinde sertlik oluşabilir. Bu durum evde yapılacak masajlarla geriler.
 
Doğum felci (obstetrical paralizi);
 
Obstetrikal brakial pleksus yaralanması doğum sırasında görülen ve boyundan gelip kola doğru yayılan sinirlerin oluşturduğu brakial pleksus denilen yapının yaralanması sonucu oluşan bir durumdur. Sıklıkla doğum sırasında kola uygulanan çekme kuvveti sonucu oluşur. Beraberinde klavikula kemiği kırığı (köprücük kemiği) görülebilir.Sezaryanla yapılan doğumlarda oran oldukça düşüktür. Kilolu bebek, makat geliş, doğumda yardımcı cihaz kullanılmak zorunda kalması, annede diabet olması, anne karnında bazı gelişim problemleri riski (tümör basısı, rahim içi pozisyon) bu olayın oluşma riskini arttırır.
 
Klinik bulgu genellikle hasarlanma derecesi ile ilişkilidir. Genel olarak 4 tip sinir yaralanması mevcuttur;
 
1- avulsiyon(tam kopma),
2- rüptür(yırtık),
3- nöroma(oluşan iyileşme dokusu basısı),
4- gerilim tarzı(sinir sağlam, gerilmeye bağlı hasar mevcut).
 
En sık gerilim tipi tarzında olan yaralanmalar görülür ve genellikle 3 ay içerisinde iyileşirler. Geri dönüş beklendiği için ilk dönemlerde obstetrikal brakial pleksusus yaralanmalarında takip ve basit fizik tedavi egzersizleri uygulanır.
 
Çoğunlukla tek taraflı görülür. Çift taraflı görülme sıklığı oldukça nadirdir (%4). Doktora başvuru şikayeti bebeğin kolunu oynatmamasıdır. Muayene sırasında karşı taraf ile karşılaştırma yapılır. Yaralanmanın şiddetine göre bulgular değişiklik gösterebilir. Etkilen tarafta bazı reflekslerde kayıp gelişebilir(moro refleksi). Eklemlerin pasif ve aktif hareketlerine bakılır. Bebeğin muayene sırasında ağlarken kas güçleri değerlendirilir. Muayene her ay tekrarlanmalı ve gelişmeler not edilmelidir.
 
Obstetrikal brakial pleksus yaralanmaları ortopedi ve fizik tedavi iş birliği ile takip edilmelidir. Sıklıkla geriye dönüş beklendiği için engel bir durum yok ise(ör.klavikula kırığı) fizik tedavi başlanır. Aylık takiplerde iyileşme saptanırsa fizik tedavi ile devam edilir. Üç ay sonunda iyileşme olmazsa EMG(elektromyografi) çekilir. Sonuca gore eğer bebekte dirsek bükmede ve omuzu kaldırmada hala problem mevcut ise brakial pleksus cerrahisi uygulanır. Takiplerde eğer iyileşme var ise fizik tedavi ile devam edilir.
 
Uygulanan cerrahi yöntemler hastanın yaşına, brakial pleksus yaralanma derecesine, iyileşme sonrası hastanın gelinen durumuna göre(ihtiyaç gerektiren fonksiyona göre) yapılır. Kas ve tendon nakilleri uygulanır. Bazen omuz kol hareket kısıtlılıklarına bağlı olarak kemik ameliyatları uygulanır. Amaç hastanın kolunu günlük hayat içerisinde kullanabilecek hale getirmek ve ihtiyaç gerektiren fonksiyonları yerine getirmektir.
 
Obstetrikal brakial pleksus yaralanmalarında ebeveynlere bu tedavi süreci ayrıntılı anlatılmalıdır. Tam geriye dönüş olabileceği gibi fonksiyon kaybı da gelişebileceği, ihtiyaca göre birden fazla cerrahi müdahale geçirebileceği, mutlaka fizik tedavi uygulanması gerektirdiği, sürecin kısa olabileceği kadar uzun dönem de sürebileceği anlatılmalıdır.
 
Hastalık tam olarak iyileşebileceği gibi, fonksiyon kayıpları ve sakatlıklarla sonuçlanabilir. Bu kayıplar hastalığın süreci içerisinde kendiliğinden gelişebildiği gibi, yanlış tedaviler sonucuyla da gelişebilir. Obstetrikal brakial pleksus yaralanmalarının tedavisi mutlaka deneyimli ve multidisipliner çalışan bir ekip tarafından yapılmalıdır.
 YASAL UYARI :
www.drmustafaozkan.net sitesi herhangi bir ticari kaygı taşımadan, hastalıklar konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir.Sadece site ziyaretçilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, hastaların yönlendirilmesi amacını taşımaz.
Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir.Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.Bu siteyi ziyaret eden kisiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.Bu sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur.

 

Tags
Kuru Baklagiller Bhadrasana Sürekli Yorgunluk Hissi Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Beslenme Kök Hücre Enjeksiyonu Biyolojik Ajanların Omuz Sorunlarının Tedavisindeki Yeri Silah Yaralanmaları Hipertansiyon El Kırıkları Bulguları nelerdir? Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Methods Adhesive Capsulitis Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedavileri Skafoid Kemik Doğumsal El Bozuklukları Şiddetli Omuz Ağrısı Ebola İdeopatik Agnozi Mavi ışıklı ampullerle dezenfeksiyon bizi corona‘dan korur mu? Üşüme Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Brakial Pleksus Patoloji Konservatif Kemik Yapısında Bozukluk Rotator Manşet Patolojisi Şiddetli Pnömoni Antioksidan nedir External Fiksatör Doktorla Canlı Görüşme 1.5 m. Sosyal Mesafe Rotator Cuff İnflamatuar Artritlerin Tedavisi Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Yaralanma Eklem Kapsül Influenza A H7N9 Rekonstrüktif Cerrahi Kardiyovasküler Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Kontraendikasyonlar Periferik Sinir Sistemi Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Magnetic Resonance Imaging (MRI) Omuz Eklem Oyuğu Kan Transfüzyonu Sıkışma Anjiyoplasti Results Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Yüksek Aspirasyon Fizik Tedavi Osteoporotik Hastalar Enfeksiyon Fizik tedavi nedir? SLAP Lezyonu Yoga ve Stres Sendrom SLAP Onarımı DEÜ El Cerrahisi Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Süt ve Süt Ürünleri Subacromial Impingement Syndrome Atravmatik Melatonin Parmak Uyuşması Online Randevu Artiküler PRP Enjeksiyonu Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Aritmi Dequervian Tenosinoviti Sinovya Dokusu Yoga ve Kalp Sağlığı Subakromiyal Kortikosteroid Enjeksiyonları Ortopedi ve Travmatoloji Uyku Hijyeni Antioksidanın faydaları nelerdir? Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi İzmir Alsancak TFCC Yırtığı Karantina Uygulamalarında Sağlıklı Beslenme Akkiz Göz Altlarında Morarma Yapışıcı Kapsülit Omuzdaki Kas Yırtıkları Kardiyovasküler Sistem Zoonotik Hastalık Skafoid Kırıkları Hücre Yenilenmesi Üst Sol Kemiği Kısmi Artroskopi Kırık Sabitlenmesi Ters Omuz Protezi Nedir? Donma Evresi Donuk Evre Kalça Protezi