img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Skafoid Kırıkları

Skafoid Kırıkları
25May

Skafoid Kırıkları

Skafoid Kırıkları

Skafoid kemik, el kemikleri ile ön kol arasında geçiş sağlayan sekiz karpal kemikten bir tanesidir. Skafoid kemik, ön kola yakın olan ve ele yakın olarak iki sıra halinde bulunan karpal kemikleri birbirine bağlayan merkez konumda bulunur. Bu nedenle sık travmaya maruz kalır.

Nedenleri nelerdir?

El bileği üzerine alınan direkt travma sonucu oluşabilir. Düşme en sık sebeplerden birisidir.

Bulguları nelerdir?

Travma sonrasında başlangıçta çok ağrılı bir period olur. Ağrı gün gittikçe azalır. Bazı hastalarda el bileğinde deformite ve şişlik oluşmayabilir. Morarma nadirdir. Bazı hastaların kırıkları olmasına rağmen aylar yıllar sonrasında doktora başvurup tanıları konulmaktadır.

Nasıl tanı konur?

Muayenede başparmağın elbileğine doğru bastırılmasında, el bileğinin başparmak tarafına doğru basılmasında ağrı saptanabilir (snuffbox şekil). Şüpheli hastalarda, radyolojik incelemede skafoid kemiğe özellikle dikkat etmek gerekir. İlk gün çekilen grafilerin hepsinde mevcut skafoid kırığı görülemeyebilir. Bu gibi durumlarda, hastanın el bileği atele alınırak 10 gün sonra film kontrolü yenilenebilir. Eğer imkan varsa 10 gün beklenmeden, MR veya bilgisayarlı tomografi ile tanı netleştirilmelidir.

Nasıl tedavi edilir?

1.Alçılı tedavi:Yerinden oynamamış kırıklarda; önkol el ve başparmağı içine alçılı tedavi uygulanabilir. Alçılı tedavi süresi ortalama 6–10 haftayı bulur. Kırığın oluştuğu bölgeye göre; kırığın kaynama süresi değişir. Bunun nedeni skafoid kemiğin her bölgesindeki kanlanmanın farklı olmasıdır. Kırık oluşumu sonrasında kaynamanın hızının kırık kemiğin kanlanması etikelemektedir. Özellikle 1/3 ön kısım yani önkola yakın kısımdaki skafoid kırıklarında bu nedenle cerrahi önerilir.

2.Cerrahi tedavi:Yerinden oynamış kırıklarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide amaç; vida ve çivilerle kırığın oynamaması sağlamaktır. (şekil) Bazen vücudun başka kısımlarından kemik alınarak bu bölgede kullanımı gerekebilir. Bazen uzun alçılama süresi nedeni ile ayrışmamış kırıklarda da vida ile kırık hattını görmeden cerrahi önerilebilir.

Tedavi sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

Kırığın kaynamaması:

Skafoid kemiğin kötü kanlanma özelliğinden dolayı kırık kaynamayabilir. Kırıkta 6 ay sonra kaynama sağlanamamasına kaynamama=nounion denir. Kırığın normal kaynama süresinden uzun süren kaynama sorunlarına gecikmiş kaynama adı verilir. Direkt film bilgisayarlı tomografi ve MRI tanıda yararlıdır. Tedavisinde; Erken kireçlenmeyi engellemek için kemik aşısı alınarak kırık hattına cerrahi müdahalede bulunmak gerekir.

Kırık sonrasında oluşan kemik ölümü:

Kemiğin kötü kanlanma özelliğinden dolayı kırık olan kemik parçası ölebilir. Cerrahi olarak kemik uçları kanlandırmaya çalışılır.

Kırık sonucu oluşan kireçlenme:

Eğer kırık nedeniyle el bileğinde kireçlenme gelişmişse cerrahi olarak tedavi etmek gerekir. Kireçlenmenin şiddetine göre uygun cerrahi işlem el cerrahı tarafından seçilir.

 

Kaynak :http://www.turkelcerrahisidernegi.com/sayfa-skafoid-kiriklari-66.html

 

 


Tags
Dikiş Materyallari Mavi ışıklı ampullerle dezenfeksiyon bizi corona‘dan korur mu? Adial Sinir Felci Eklem Cerrahisi İnflamatuar Artritlerin Tedavisi Korona Virus Üst Ekstremite Vajrasana Phalen Testi Omuz Artroskopisi Trombositten Zengin Plazma (PRP) Obezite Kırım Bölgesi Aktivite Tendonu Omuz İnstabilitesi Tütün Ve Akciğer Sağlığı Silah Yaralanmaları Akromegali Artiküler PRP Enjeksiyonu Yoga ve Kalp Sağlığı Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Donuk Evre Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Subskapularis Kası Tenisçi Dirseği Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi Kalsifiye Tendinit Shoulder Pain Konasana Transport Adeziv Enflamasyon Eklemlerde Kireçlenme Kronik Ağrılar Eklem Kapsül Eklem Kıkırdağının Dejeneratif Lezyonların Tedavisi Aks Hemarojik Şok Revaskülarizasyon Osteoporotic Bone Kaplıca Tedavisi Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? Osteoporotik Hastalar Donma Evresi Rotator Kılıf Hasarı Influenza A H1N1 Vegan Vejeteryan Farkı Eklemlerde Aşınma Matsyasana Epidemi Osteoporotik Üst Ekstremite Vegan Yaşam Adale Komponenti Parmak Uyuşması 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri Ayak Bileği Eklemi Daha Az Kavrama Gücü The Evaluation of the Rotator Cuff Diz Protezleri Zoonotik Hastalık Glenohumeral Eklem Artrit Artritin Shoulder Proprioception Aspirasyon İdeal uyku Risk Isırgan Otu Pasif Maruziyetine Önlem Artroz Çözülme Evresi Diz Protez Kireçlenme Omuz Eklem Oyuğu El ve Mikrocerrahi Flora COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Merkezleri Anterior Interossöz Sendrom Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri Alignment Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Prof. Dr. Mustafa Hulisi Özkan MERS-CoV Saçların Çok Fazla Dökülmesi Protez El Bileği Kırıkları Semptomları Kan Transfüzyonu Uzaktan Destek Önkol HKU1 SARS Semi Fowler Pozisyonu Afferent Önlemler HCoV-NL63 Ultrasonografi (US) Bunyaviridae Ailesi El ve El Bileği Bölgesi Rahatsızlıklarında Mikrocerrahinin Önemi Nedir ? Results Hücre Yenilenmesi Doğru Nefes Alma