img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Skafoid Kırıkları

Skafoid Kırıkları
25May

Skafoid Kırıkları

Skafoid Kırıkları

Skafoid kemik, el kemikleri ile ön kol arasında geçiş sağlayan sekiz karpal kemikten bir tanesidir. Skafoid kemik, ön kola yakın olan ve ele yakın olarak iki sıra halinde bulunan karpal kemikleri birbirine bağlayan merkez konumda bulunur. Bu nedenle sık travmaya maruz kalır.

Nedenleri nelerdir?

El bileği üzerine alınan direkt travma sonucu oluşabilir. Düşme en sık sebeplerden birisidir.

Bulguları nelerdir?

Travma sonrasında başlangıçta çok ağrılı bir period olur. Ağrı gün gittikçe azalır. Bazı hastalarda el bileğinde deformite ve şişlik oluşmayabilir. Morarma nadirdir. Bazı hastaların kırıkları olmasına rağmen aylar yıllar sonrasında doktora başvurup tanıları konulmaktadır.

Nasıl tanı konur?

Muayenede başparmağın elbileğine doğru bastırılmasında, el bileğinin başparmak tarafına doğru basılmasında ağrı saptanabilir (snuffbox şekil). Şüpheli hastalarda, radyolojik incelemede skafoid kemiğe özellikle dikkat etmek gerekir. İlk gün çekilen grafilerin hepsinde mevcut skafoid kırığı görülemeyebilir. Bu gibi durumlarda, hastanın el bileği atele alınırak 10 gün sonra film kontrolü yenilenebilir. Eğer imkan varsa 10 gün beklenmeden, MR veya bilgisayarlı tomografi ile tanı netleştirilmelidir.

Nasıl tedavi edilir?

1.Alçılı tedavi:Yerinden oynamamış kırıklarda; önkol el ve başparmağı içine alçılı tedavi uygulanabilir. Alçılı tedavi süresi ortalama 6–10 haftayı bulur. Kırığın oluştuğu bölgeye göre; kırığın kaynama süresi değişir. Bunun nedeni skafoid kemiğin her bölgesindeki kanlanmanın farklı olmasıdır. Kırık oluşumu sonrasında kaynamanın hızının kırık kemiğin kanlanması etikelemektedir. Özellikle 1/3 ön kısım yani önkola yakın kısımdaki skafoid kırıklarında bu nedenle cerrahi önerilir.

2.Cerrahi tedavi:Yerinden oynamış kırıklarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide amaç; vida ve çivilerle kırığın oynamaması sağlamaktır. (şekil) Bazen vücudun başka kısımlarından kemik alınarak bu bölgede kullanımı gerekebilir. Bazen uzun alçılama süresi nedeni ile ayrışmamış kırıklarda da vida ile kırık hattını görmeden cerrahi önerilebilir.

Tedavi sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

Kırığın kaynamaması:

Skafoid kemiğin kötü kanlanma özelliğinden dolayı kırık kaynamayabilir. Kırıkta 6 ay sonra kaynama sağlanamamasına kaynamama=nounion denir. Kırığın normal kaynama süresinden uzun süren kaynama sorunlarına gecikmiş kaynama adı verilir. Direkt film bilgisayarlı tomografi ve MRI tanıda yararlıdır. Tedavisinde; Erken kireçlenmeyi engellemek için kemik aşısı alınarak kırık hattına cerrahi müdahalede bulunmak gerekir.

Kırık sonrasında oluşan kemik ölümü:

Kemiğin kötü kanlanma özelliğinden dolayı kırık olan kemik parçası ölebilir. Cerrahi olarak kemik uçları kanlandırmaya çalışılır.

Kırık sonucu oluşan kireçlenme:

Eğer kırık nedeniyle el bileğinde kireçlenme gelişmişse cerrahi olarak tedavi etmek gerekir. Kireçlenmenin şiddetine göre uygun cerrahi işlem el cerrahı tarafından seçilir.

 

Kaynak :http://www.turkelcerrahisidernegi.com/sayfa-skafoid-kiriklari-66.html

 

 


Tags
Yüksek Aspirasyon İzmir El Mikrocerrahi Başparmak Amputasyonları Labrum Akinezi Coronavirus Outbreak Evaluate COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Merkezleri Minival İnvaziv Girişim Kapalı Olarak Kırığı Yerine Oturtma ve Tel ile Sabitleme Kırım Bölgesi Dr. Mustafa Özkan Fraktür Subacromial Impingement Syndrome Biseps Kirişi Sorunları Tuzak Nöropati Kongo Virüs Tıbbi Maske Kullanımı SLAP Onarımı Adeziv Eklem Cerrahisi Karpal Tünel Tanısı Nasıl Konur ? Halsizlik Hücre Yenilenmesi Klinik Beslenme Tedavi Rotator Manşet Tendinopatisi Absorbsiyon Donuk Evre Angiotensin Converting Enzyme 2 Mekanoterapi (Mekanik yöntemlerle tedavi) Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri Yüksek Mortalite Neden bisiklet? Kürek Kemiği Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Hemarojik Şok Çiçek Rotator Manşet Patolojisi Rekonstrüktif Cerrahi Omuz Adezif Kapsüliti Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Habütüel Omuz Çıkığı Covid-19 Sağlık Krizi Antioksidan nedir PRP ve Kemik İliği UV-C Ampullerin Kullanımı Adolesan İnsizyon Protez Antioksidanın faydaları nelerdir? Öksürük Artroskop Utkatasana Kronik Ağrılar İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Purdue Pegboard Test (PPT) Sıkışma Replantasyon Öncesi ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir ? Termal Enerji Eklem Kıkırdağının Travmatik Lezyonların Tedavisi Sitokinler Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedavileri Glenoidin Fleksör Milenyum Viral Salgınları Sekonder Enfeksiyonu Saçların Çok Fazla Dökülmesi Atelleme Vegan Enfeksiyon Önkol Kök Hücre Enjeksiyonu Karantina Kemik Kaybı Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Covid - 19 Menisküs Yırtıkları Nörolojik Semptomlar Boyun Fıtığı Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Kol Sinir Semi Fowler Pozisyonu Abdominal Kavite Adial Sinir Felci Ters Omuz Uskumru Amputasyon El Kırıkları Bulguları nelerdir? Vajrasana Risk Eklem Arter Anastomozu Köprücük Kemiği Portakal Suyu Alçılı Tedavi Prof. Dr. Mustafa Hulisi Özkan Enflamasyon Karantina Uygulamalarında Sağlıklı Beslenme Dizlerde Kireçlenme Tekrarlayan Omuz Çıkıkları