img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Fizik Tedavi Nedir?

Fizik Tedavi Nedir?
26May

Fizik Tedavi Nedir?

FİZİK TEDAVİ NEDİR ?


Fizik tedavi (Fiziksel Tıp ); çeşitli hastalıklarda diğer tedavilerle birlikte veya tek başına uygulanabilecek ısı, ışın, elektrik akımları, egzersiz vb gibi fiziksel ajan ve tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir. Doğru kullanıldıkları takdirde oldukça etkili olmalarına karşın, ciddi istenmeyen etkiler de doğurabilirler. Bu nedenle kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmaları gerekmektedir.

Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon, onarma, tamir etme, yeniden yerine koyma anlamını taşımaktadır. Hasta ve sakatların, sosyal, mesleki ve fizyolojik olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi ve maksimal potansiyelini kazanabilmesi için yapılan çalışmalardır. Bir başka deyişle hasta ve sakatların, fiziksel, mental, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını kazandırmak için yapılan tedavi ve uygulamalardır

Fizik Tedavi Uzmanı Kimdir ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı Nedir?

Fizik tedavi uzmanı (fiziyatrist) fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında uzmanlık öğrenimi almış hekimdir. Fizik tedavi uzmanı olabilmek için 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 4 yıllık fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimi almak gerekir. Bu uzmanlık eğitimi neredeyse tüm tıp fakültelerinde, devlet ve SSK hastanelerinde verilmektedir.

FTR hekimleri, tüm ilaç tedavileri yanında hastalarına fiziksel tedavi yöntemlerini de (egzersiz, fizik tedavi ajanları..vb) sunan, aynı zamanda onları rehabilite ederek yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan ve böylece kas-iskelet sistemi tutulumlarına tüm sebep ve sonuçları ile bir bütün olarak yaklaşan tek hekim grubudur.

Fizik Tedavi Uygulamaları

Fizik tedavi uygulamalarını şu alt başlıklarda toplayabiliriz.

1. Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi)

Yüzeyel ısı uygulamaları
• Sıcak paketler
• Parafin banyosu
• Kızılötesi (infra-red) ışınlar
• Helioterapi (güneş ışınları ile tedavi)

Derin ısı uygulamaları
• Kısa ve mikro dalga tedavileri (yüksek frekanslı elektrik akımları)
• Ultrason tedavileri (yüksek frekanslı ses titreşimleri)

2. Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi)

• Soğuk paketler
• Soğuk kompres
• Soğutucu spreyler
• Buz torbaları
• Buz masajı

3. Hidroterapi (Su ile tedavi)

• Lokal uygulamalar: sıcak su, kontrast banyo, whirlpool (girdap banyoları)
• Genel uygulamalar: Sıcak su küveti, kaplıca, talassoterapi (deniz suyu ile tedavi)

4. Kaplıca tedavisi

• Kaplıca suyu ile banyo tedavileri
• Kaplıca suyunu içme şeklinde “içmece” tedavileri
• Çamur banyoları (fangoterapi)
• Su içi egzersizler ile tedavi
• İnhalasyon (soluma)tedavileri

5. Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi)

• Doğru akımlar
• Alternatif akımlar
- Alçak frekanslı akımlar (faradik, sinuzoidal, eksponansiyel akımlar)
- Orta frekanslı akımlar (girişimsel-interferansiyel akımlar)
- Yüksek frekanslı akımlar (kısa ve mikro dalga tedavileri)

6. Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi)

• Ultraviyole uygulamaları
• Lazer tedavileri

7. Mekanoterapi (Mekanik yöntemlerle tedavi)

• Traksiyon (aletle bel-boyun çekme tedavileri)
• Masaj
• Manipulasyon
• CPM ( sürekli pasif hareket ettirme cihazı uygulamaları)
• İzokinetik test ve rehabilitasyon sistemleri
• Aralıklı pnömotik kompresyon cihazı uygulamaları

8. Tedavi edici egzersiz uygulamaları

9. Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi

• İyontoforezis (elektrik akımları vasıtasıyla vücuda bazı ilaçları uygulama)
• Fonoforezis (ultrasonik ses titreşimleri vasıtasıyla vücuda bazı ilaçları uygulama)Kaynak:http://www.tftr.org.tr/tr/static/hasta_bolumu/fizik_tedavi_nedir

Tags
Dirsek Dışardan sabitleme (eksternal fiksatör) Tenis,golf,yüzme Metobolize Lakto Vejeteryanlar Steroid Enjeksiyonu Subacromial Impingement Syndrome Dislokasyon Radyolojik Milenyum Viral Salgınları Sınırlı Girişimsel Cerrahi DEU Ortopedi ve Travmatoloji Kontraendikasyonlar Bhadrasana Sublukasyon Toplu Beslenme Sistemleri Subskapularis Kası Agnozi Deltoid Kaslar Öksürük Alçılı Tedavi Hastanelerde Normale Dönüş Planı Skafoid Kemik Uzaktan Muayene Kol Sinir Magnetic Resonance Imaging (MRI) Osteoporotik Hastalar Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Adjuvan Opioid Analjezikler Pranayama Proteinli Gıdalar Covid - 19 Ultrasonografi (US) Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Statik Stabilizör Kosta Kırıkları İmplant İzmir Alsancak Kırım Bölgesi Dead Arm Sendromu Osteoporotic Bone Absorban El Bileği Menisküsü Kumanya Menü Absorbsiyon Influenza A H1N5 Selenyum Sağlıklı Beslenme Pandemi The Evaluation of the Rotator Cuff Fizik Muayene Çay Kahve Tüketimi Rotator Manşet Hangi Hastalıklarda, Hangi Tür Protezler Kullanılır, Bu Protezler Ne Kadar Dayanır ? HDL Topikal Non-Steroid Antiinflamatuvar Artritin Koordinasyon Zorluğu Donuk Evre Kemik Kaybı Glenoidin Ateroskleroz Rotator Manşet Yırtığı Rotator Cuff Sürekli Yorgunluk Hissi Sendrom Kene Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Önkol El ve El Bileği Bölgesi Rahatsızlıklarında Mikrocerrahinin Önemi Nedir ? 11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Adduktor MDR/XDR Tüberkülozu Osteoporotic Ovine Model Antioksidan Yiyecekler Flora Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi Arthroplasty UV-C Ampul Adhesive Capsulitis Artroskop Kolera Riskler ve Komplikosyonlar Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Artroskopik Cerrahi Çözülme Evresi Rotator Kılıf Hasarı Osteoartrit Adale Komponenti Adial Sinir Felci vida ve teller ile kırık uçlarını sabitleme Kardiyovasküler Vitamin ve Mineral Alımı Plak Neden bisiklet? Yoga ve Kalp Sağlığı Antioksidan hangi besinlerde bulunur? Phalen Testi