img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi

Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi
25May

Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi

Karpometakarpal Eklem Artrozu ( Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi )

Nedir?

Eklemlerde bulunan kemiklerin her iki yüzeyi kıkırdakla kaplanmıştır. Kıkırdak yapı kemiklerin hareket sırasında, eklem içinde kolayca kaymasını ve kemik uçlarının birbirine sürtmemesini sağlar. Osteoartrit “kireçlenme”, eklem kıkırdağı ve komşu kemik dokularda bozulma ve aşınma ile karakterize, eklem ağrısına ve tutukluğuna neden olan süregen bir eklem hastalığıdır. Başparmak kök eklemi (karpometakarpal eklem) en sık tutulan ikinci eklemdir.

Başparmak kök eklemi; trapez kemik ve birinci metakarp (tarak kemik) kemik tarafından oluşturulan seleye benzer bir eklemdir. Eklemin seleye benzer yapısı nedeniyle, başparmağın kendi etrafında dönmesi, öne-arkaya kıvrılabilmesi, yanlara açılabilmesi ile çimdikleme yapılabilmesi sağlanır.

Nedenleri nelerdir?

Osteoartrit olasılıkla kıkırdağın yapısındaki bağ dokusuna ait maddeleri üreten hücrelerin anormal çalışması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Başparmak kök eklem artriti, kadınlarda erkeklere göre daha sık ve sıklıkla 40 yasından sonra görülür. Eklem kıkırdak hasarı, bağ yaralanması ve eklem içi kırık geçirilmiş olması artrit “kireçlenme” görülme ihtimalini arttırır.

Semptomları nelerdir?

Artrit ilerledikçe eklemde görülen ağrı artar. Ağrı sıklıkla çimdiklemenin kullanıldığı, kapı ve kilit açma, yazı yazma, kavanoz açma gibi hareketlerde artmaktadır. Özellikle dinlenme anında ve geceleri ağrı oluşabilir. Hastalar çoğu zaman kavrama ve çimdikleme yapamadıklarından yakınırlar.

Başparmak tabanında şişmeye bağlı şekil bozukluğu veya basmakla hassasiyet saptanabilir. Başparmak hareketleri giderek azalır ve hareket kaybı gelişir. Eklemde tıkırtı hissi olabilir.

Nasıl tanı konur?

Hastanın semptomları sıklıkla tanıyı koydururken, muayene esnasında parmağı bastırarak döndürme yapıldığında ağrının artması, kıtırtı hissi duyulması tanıyı kuvvetlendirir. Çekilen röntgen filmlerinde de başparmak kök eklemindeki artritin derecelendirilmesinde faydalıdır. (xray görüntüsü)

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Başparmak kök eklem kireçlenmesi, başlangıçta genellikle cerrahi gerektirmemektedir. Ağrı kontrolu; buz tatbiki, ilaçlar, ateller ve eklem içi kortikosteroid enjeksiyonu ile sağlanabilir. Son zamanlarda ilaç olarak önerilebilen glukuzamin de kullanılabilir.

Eklem hareket genişliği azalmış, gece ağrıları artmış ve cerrahi dışı tedavinin yararlı olmadığı hasta grubunda seçilen cerrahi yöntemle eklem içi kıkırdakların temizlenmesi, trapez kemiğin çıkarılarak boşluğun değişik tendon materyalleri ile doldurulması yapılabilir. Cerrahi işlem için hastanın gece hastanede yatması genellikle gerekmez. Genellikle 1 ay içinde Fizik tedavi programına alınarak parmakta harekete başlanır.


 

 
Kaynak :http://www.turkelcerrahisidernegi.com/sayfa-karpometakarpal-eklem-artrozu-63.html

Tags
Tahıllar Ortopedik Cerrah Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Coronavirus Outbreak Sindaktili Yoğurt Rotator Manşet izmir ortopedi travmatoloji Likopen El Bileği Menisküsü Basis Milenyum Viral Salgınları Artritin Karpapometakarpal Eklem Artrozu UV-C Ampullerin Kullanımı Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Mikroekolojiler HCoV-NL63 Kapsül Humeral Başı El Cerrahi İzmir Tendinit Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi Bursit Karantina Labrum Antioksidan Yiyecekler Üst Ekstremite Replantasyonu Akut Yaralanma Tendon Kol Sinir Vegan Omuz Artroskopisi 1.5 m. Sosyal Mesafe Uzaktan Destek Magnetic Resonance Imaging (MRI) Ortopedist Radius kırıkları Clinical Parameters 11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Clinical Relevance Enfeksiyon Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? İzmir Ortopedi Cerrahı Donuk Omuz Tanısı Yüksek Proteinli Gıdalar Eklem Kapsül Aks Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedaviler Nelerdir ? HKU1 Fonksiyonel Kasların Güçsüzleşmesi Fraktür Kongo Virüs Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Antimikrobiyal Dirençli Tehditler Periferik Sinir Sistemi Psikoloji Donma Evresi Neden bisiklet? Artiküler Steroid Yüksek Aspirasyon Fizik Tedavi Nöropati Kene Kontamine Purpose Omzunuz Nasıl Çalışır? İdeopatik Termal Enerji Agonist UV-C Ampul Ters Omuz Protezi Nedir? Zika Shoulder Pain Osteonekroz Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi) İnsizyon Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Absorbe Ortopedi Balık Yağı Önlemler Ovo vejeteryanlar Obezite Göz Altlarında Morarma Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Fenilketonüri Belirtileri Akromegali Kosta Kırıkları Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) Osteoporotic Ovine Model Biseps Kirişi Sorunları Transport Omuzdaki Kas Yırtıkları Somon Fizik Muayene Tendon Uçları Lakto Vejeteryanlar Covid-19 Sağlık Krizi Phalen Testi