img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Ortopedi Terimleri A - B

Ortopedi Terimleri A - B
28May

Ortopedi Terimleri A - B

A

 

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut Akümülasyon : Birikim Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

 

B

 

Bag of bones: Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici


Kaynak:
http://www.totbid.org.tr/upload/TerimdiziniSON.pdf

 


Tags
Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi) Milenyum Viral Salgınları Biyolojik Ajan Omuz Dirsek Akademik Isırgan Otu PRP ve Kemik İliği Omuz Eklem Oyuğu Abrazyon Hangi Hastalıklarda, Hangi Tür Protezler Kullanılır, Bu Protezler Ne Kadar Dayanır ? Plak Postoperatif Ağrı Adeziv Coronavirus Outbreak Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedavileri Agonist Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? Donuk Omuzda Konservatif Tedavi Hipertansiyon Medial Epikondil Öksürük Nairovirüs Grubu Ortopedist Önlemler Akkiz Ortopedi Adolesan Arter Anastomozu İzmir Alsancak Abduktor Üst Ekstremite El ve Mikrocerrahi Mikroekolojiler Fizik tedavi nedir? DEU Ortopedi ve Travmatoloji Tahıllar Topuktan Kan Kubital Vegan Vejeteryan Farkı Influenza A H7N9 Doğumsal El Bozuklukları Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Hastanelerde Normale Dönüş Planı Online Randevu Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Çiçek Kalsifiye Tendinit Karmayoga Aspirasyon Sendrom Hemarojik Şok Manyetik Rezonans Görüntüleme Patoloji Absorbsiyon Parmaklarda His Kaybı vida ve teller ile kırık uçlarını sabitleme Polidaktili Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Hangi Durumlarda Yapılır ? Sınırlı Girişimsel Cerrahi Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Yaralanma Kürek Kemiği El Bileği Kırıkları Semptomları Kardiyovasküler 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Anterior Interossöz Sendrom Adinamik Fenilalanin Artiküler Steroid Kırık tanısı nasıl konulur? Pasif Maruziyetine Önlem Kısmi Artroskopi Asana Joint Capsule; tissue adhesions Birleşmiş Milletler (BM) Klavikula Kırıkları Kırık Sabitlenmesi Antioksidanın faydaları nelerdir? Kapsül Humeral Başı Glenoidin HCoV-NL63 Osteoporotic Bone Arthroplasty Karpal Tünel Tanısı Nasıl Konur ? Donuk Evre Konservatif Evde Kal Utkatasana Parçalı Omuz Kırıkları Kontamine Abdominal Kavite Shaver Aleti COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Merkezleri izmir ortopedi travmatoloji Tedavi edici egzersiz uygulamaları Kapsul Esnemesi Ortopedi ve Travmatoloji Üst Ekstremite El ve Mikro Cerrahi Basis Kırığın Havayla Teması İdeopatik Antimikrobiyal Dirençli Tehditler