img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Ortopedi Terimleri A - B

Ortopedi Terimleri A - B
28May

Ortopedi Terimleri A - B

A

 

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut Akümülasyon : Birikim Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

 

B

 

Bag of bones: Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici


Kaynak:
http://www.totbid.org.tr/upload/TerimdiziniSON.pdf

 


Tags
Süt Ürünleri Anestezi Kolaylıkları Hedef Her yere Bisikletle Ulaşım Kök Hücre Enjeksiyonu TFCC Yırtığı Sendrom Dirsek Agnozi Covid - 19 Hafif-Orta Atrofi Vegan Epidemi SARS-CoV-2 Zika Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi) Alçılı Tedavi Pandemi Covid 19 Aşı Shoulder Fractures Mikrocerrahi Cerrahi Kombinasyon İlaca Dirençli Sıtma Polidaktili Ortopedi Antioksidanın faydaları nelerdir? Abduksiyon Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Akademik İnsizyon Kol Sinir Melatonin Ebola Kronik Ağrılar Osteoporotik Mortalite Oranları Semi Fowler Pozisyonu Influenza A H1N5 Metobolize Fizik Muayene Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi Yoğurt Trilunat Fibrokartilaj (TFCC) Selenyum Ortopedi ve Travmatoloji Evcil hayvanlar Eklem Cerrahisi Hastanelerde Normale Dönüş Planı Mental Health DEÜ El Cerrahisi Fonksiyonel Adventitia Coronavirus Outbreak Enfeksiyon Zoonotik Hastalık Travmatoloji Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi Yüksek Ateş Çökkün Duygudurum Basis Renk Değişikliği Omuz Artroskopisi İmplant El Bileği Artroskopi Patoloji SLAP Lezyonu Üst Sol Kemiği Asana Kısmi Artroskopi Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedaviler Nelerdir ? Eklem Kıkırdağının Dejeneratif Lezyonların Tedavisi Toplu Beslenme Sistemleri Kuru Baklagiller Vegan Vejeteryan Farkı Portakal Suyu Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Fizik Tedavi Lakto-Ovo Vejeteryanlar Hastalık Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Antioksidan Yiyecekler Kasların Güçsüzleşmesi Anjiyoplasti Yoga ve Kalp Sağlığı Biyolojik Ajanların Omuz Sorunlarının Tedavisindeki Yeri Lakto Vejeteryanlar Adhesive Capsulitis Protez Pranayama Nörolojik Semptomlar Değişken Ruh Hali Skafoid Kemik Results Dünya Tütünsüz Günü Dirsek Cerrahisi Omuz Eklem Oyuğu Likopen Deltopektoral Girişim Mustafa Özkan