img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Ortopedi Terimleri A - B

Ortopedi Terimleri A - B
28May

Ortopedi Terimleri A - B

A

 

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut Akümülasyon : Birikim Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

 

B

 

Bag of bones: Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici


Kaynak:
http://www.totbid.org.tr/upload/TerimdiziniSON.pdf

 


Tags
İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Tenis,golf,yüzme Omuzdaki Kas Yırtıkları Kardiyomiyopati Fototerapi (Işın uygulamaları ile tedavi) Vegan Yaşam Trombositten Zengin Plazma (PRP) Skafoid Kırıkları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Subskapularis Kası Hastanelerde Normale Dönüş Planı Manyetik Rezonans Görüntüleme Sürekli Yorgunluk Hissi Karpal Tünel Tanısı Nasıl Konur ? Biseps Kirişi Sorunları Parçalı kırıklar Shaver Aleti Hafif-Orta Atrofi Skafoid Kırıkları Kırık tanısı nasıl konulur? Anterior Interossöz Sendrom DEU Ortopedi ve Travmatoloji SARS-CoV-2 Omzunuz Nasıl Çalışır? Neden bisiklet? Hemartroz Açık Kırıklar Phalen Testi Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır El Bileği Kırığı Nasıl Tedavi Edilir? Arthroplasty Akinezi Online Randevu İmplant Artrit (Kireçlenme) Kürek Kemiği Anti-inflamatuar Tedavi Değişken Ruh Hali Kısmi Artroskopi Zika SARS Covid-19 Sağlık Krizi Toksinler Fraktür Topuktan Kan Omuzda Tekrarlayan Çıkıklar Hızlı Kemik Kaybı Kök Hücre Enjeksiyonu Pranayama Tendinit NL63 Adventitia Somon Shoulder Pain Küçük Parmak ve Yüzük Parmakta Karıncalanma Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Kapsul Esnemesi İdeal uyku Eklem Kıkırdağının Travmatik Lezyonların Tedavisi Enflamasyon Afferent Methods Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi Metobolize Travmatoloji Osteoporotic Bone Kol Sinir Portakal Suyu Akromegali Adeziv Kopmuş Uzuv Yoga ve Stres DEXA Sert Dirsek Statik Stabilizör Kaplıca Tedavisi Spor Yaralanmaları Tıbbi Maske Kullanımı Basis Ters Omuz Protezi Nedir? Omuz Eklem Oyuğu Antioksidan nedir Ultrasonography (US) Antagonist 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri Adial Sinir Felci Hemiartroplasti El Cerrahi İzmir Yumurta Artroskop Ters Omuz Uzaktan Destek Sınırlı Girişimsel Cerrahi Alçılı Tedavi Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Açık Kırığın Kapatılması 2019-nCoV Enfeksiyonu Beta karoten Dislokasyon Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler