img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Ortopedi Terimleri A - B

Ortopedi Terimleri A - B
28May

Ortopedi Terimleri A - B

A

 

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut Akümülasyon : Birikim Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

 

B

 

Bag of bones: Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici


Kaynak:
http://www.totbid.org.tr/upload/TerimdiziniSON.pdf

 


Tags
Elektromiyografi (EMG) Mikroekolojiler Kefir PRP ve Kemik İliği Abondan Yüksek Mortalite Nairovirüs Grubu HIV/AIDS Fizik Tedavi Uygulamaları Çiçek Konasana Total Omuz Protezi Antioksidanın faydaları nelerdir? Hemarojik Şok Rehabilitasyon nedir? Glenohumeral Eklem Artrit Kaplıca Tedavisi Influenza A H1N5 Kol Sinir Nöropati Termal Enerji Medial Epikondil Absorban Solunum Güçlüğü HCoV-229E Eklem Kıkırdağının Travmatik Lezyonların Tedavisi Minival İnvaziv Girişim Fenilketonüri Belirtileri DEXA Akademik Shoulder Pain Artroskop Joint Capsule; tissue adhesions Kırık Sabitlenmesi External Fiksatör El Cerrahi İzmir Halsizlik Çözülme Evresi Yüksek Ateş Sorunlu Bir Omuz Skafoid Kırıkları Nasıl Oluşur? Tanı ve Tedavisinde Neler Yapılır? Statik Stabilizör Hemartroz Proteinli Gıdalar Arter Anastomozu Romatoit Artrit nedir? Methods Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri Birleşmiş Milletler (BM) Tütün Ve Akciğer Sağlığı Tıbbi Maske Kullanımı El Kırıkları Bulguları nelerdir? SLAP Onarımı Tuzak Nöropati Glenohumeral Eklem Sıvısı Alignment Hemiartroplasti Beat Plastic Pollution DEU Ortopedi ve Travmatoloji Antioksidan Yiyecekler SARS El Kırıkları Nasıl oluşur? Adale Komponenti Influenza A H7N9 Absorbe Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Eklem Ağrıları Başka Bölgeden Serbest Doku Nakli Lakto-Ovo Vejeteryanlar İdeal uyku Kemik Mineral Yoğunluğu Kapalı Olarak Kırığı Yerine Oturtma ve Tel ile Sabitleme Anestezi Kolaylıkları Fenilketonüri Hastalığı Nedir ? Klinik Beslenme Tedavi Polidaktili Kireçlenme Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi Atrofi Artiküler PRP Enjeksiyonu Sinovya Dokusu Kumanya Menü Kardiyomiyopati Angiotensin Converting Enzyme 2 Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Amputasyon Purpose Süt Ürünleri COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Merkezleri Artrit Alo 184 Ters Omuz Anterior Interossöz Sendrom SLAP Lezyonu Adenovirüs Salgını Kapsül Humeral Başı Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi) Artrit (Kireçlenme) Ulnar Siniri