img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
04Haz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

KKKA ilk olarak 12. yüzyılda Tacikistan’da tanımlanmıştır. Hastalık, keneler tarafından insanlara tutunmasını takiben idrarda, tükürükte, rektumda ve abdominal kavitede kan görülmesi ve vücutta yaygın kanamalarla tarif edilmiştir. 1944-45 yıllarında Rusya’nın Kırım bölgesindeki Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire’de de ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 ise Kongo virüs ve Kırım hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs  olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır.

 

Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır.

 

Etken Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsüdür. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum’dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.

 

İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir.

 

Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçenekleri oluşturmaktadır. Bu gün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kontrolüne yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından bir program dâhilinde yürütülmektedir. Kişisel korunma önlemlerinin alınması hastalığın kontrolü için ön planda olduğundan Bakanlığımızca vatandaşlarımızın hastalık ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir. 

 

Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık  %4-5 fatalite hızıyla seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış eğilimlerinden bahsedilebilmekte olup en yüksek vaka 2009 yılında 1318 vaka olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2017 yılında 343 KKKA vakası tespit edilmiş olsa da ülkemizde hala önemini korumaktadır.

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için;

 

  • Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

  • Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.

  • Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.

  • Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

  • Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

  • Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.

  • Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.

     

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka/zoonotikvektorel-kkka-afis

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka/zoonotikvektorel-kkka-istatistik

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka/zoonotikvektorel-kkka-sunum

http://hsgmtv.saglik.gov.tr/channel/video/zoonotikvektorel

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/SSS/KKKA.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/1-KKKA/7-Sunumlar/KKKA_okul_sagligi.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/1-KKKA/7-Sunumlar/KKKA_okul_egitim.pdf

http://sagligim.gov.tr/zoonotik/liste/135-k%C4%B1r%C4%B1m-kongo-kanamal%C4%B1-ate%C5%9Fi-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html

 


Tags
Serbest Radikaller Adial Sinir Felci Yoga ve Kalp Sağlığı Dirsek Kronik Ağrılar Alignment Relatif Endikasyonlar Influenza A H1N5 K Vitamini Dirsek Artroskopisi Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü The Evaluation of the Rotator Cuff Kısmi Artroskopi Hastalık Hangi Hastalıklarda, Hangi Tür Protezler Kullanılır, Bu Protezler Ne Kadar Dayanır ? PRP ve Kemik İliği Yaralanma Skalen Blok Akinezi Kasların Güçsüzleşmesi Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi) DSÖ Osteoartrit (Kireçlenme) Beta karoten Fenilketonüri Hastalığı Nedir ? Eklem Çay Kahve Tüketimi COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Merkezleri Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Basis Anjiyoplasti Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Küçük Parmak ve Yüzük Parmakta Karıncalanma Abdominal Kavite Agnozi Osteoporotik Hastalar Kol Sinir Oksidasyon nedir? Kemik Kaybı Shoulder Fractures Ultrasonography (US) Vitamin ve Mineral Alımı Kapalı Olarak Kırığı Yerine Oturtma ve Tel ile Sabitleme Eklem Kıkırdağının Dejeneratif Lezyonların Tedavisi Deltopektoral Girişim Avesküler Nekroz Glenohumeral Eklem Sıvısı Dequervian Tenosinoviti Kefir Lakto Vejeteryanlar Kürek Kemiği Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) Kırık tanısı nasıl konulur? Purdue Pegboard Test (PPT) Parmaklarda His Kaybı İdeopatik Obezite Phalen Testi Çözülme Evresi Sinovya Dokusu ACE2 Covid - 19 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Coronavirus Outbreak Antagonist Koordinasyon Zorluğu Klavikula Kırıkları Klinik Beslenme Tedavi Osteoporotic Ovine Model Statik Stabilizör Artrit Uzaktan Destek Artroskop Menisküs Yırtıkları Gastrointestinal Semptomlar 1.5 m. Sosyal Mesafe SLAP Onarımı Sonuç DEXA Deltoid Kaslar El Cerrahi İzmir Treatmant of Proximal Humeral Fractures Çiçek İmplant 14 gün izolasyon Skafoid Kemik Fraktür Fonksiyonel Constant Testi Tedavi edici egzersiz uygulamaları Adduktor Omuzda Tekrarlayan Çıkıklar Vegan Mikrocerrahi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi Artroskopik Omuz Cerrahisi Nedir ? SARS-CoV-2 Ortopedi Travmatoloji Doktoru İzmir Bunyaviridae Ailesi Yenidoğan Patoloji