img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski
27May

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

 

Dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların zaman zaman ortaya çıkması nedeniyle, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin riskler gündemdeki yerini korumaktadır. Geçtiğimiz yıl, Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli bir Ebola epidemisi kapsamının yanı sıra, etkilediği alanlardaki şiddet ve tıbbi müdahalelere direnç gösterilmesi ve epidemiyle mücadelede yaşanan zorluklar nedeniyle medyada en fazla yer alan epidemi olmuştur.

Her ne kadar, Ebola kadar ön plana çıkmasa da 2019 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu coronavirüs (MERS-CoV) ve kızamık gibi hastalıkların tekrar görülmesi yakın gelecekte bu gibi hastalıklar açısından dikkatli olunmasına gerekli kılmaktadır.

Epidemiler ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan önemli risklerden biri makro-çöküntüdür; hastalıklardan kaynaklanan verimlilik kaybı, ticaretin yavaşlaması veya etkilenen bölgelerde şirket faaliyetlerinin durma noktasına gelmesiyle ortaya çıkan bir ekonomik durgunluk söz konusudur.

DSÖ sınırların kapatılması ve karantinalar gibi bölgesel kapatma uygulamalarını önerme konusunda genellikle çok ihtiyatlı davranmasına rağmen, DSÖ tarafından bu kararlar ülkelere bildirildiğinde ise bir eylem birliği yerine ülkeler genellikle bu önerileri dikkate almakta ağır davranmaktadırlar.

Özellikle, küresel sağlık açısından acil bir durum olmadığı durumlarda dahi, zaman zaman tedarik zincirine ilişkin sorunlar sağlık alanında önemli derecede hissedilmektedir. Son iki yıl boyunca, ilaç ve cihaz yetersizliği Katar’dan Mısır’a, Fransa’dan ABD ye ve muhtemelen Brexit sonrası İngiltere’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki pazarları etkilemektedir. Yüksek değerli çeşitli ticaret düzenlemeleri gözden geçirilmediği takdirde, ilaç ve cihazlara ilişkin tedarik zincirlerinde daha fazla aksama yaşanması söz konusu olabilecektir.

Günümüzde en büyük küresel salgın riskleri;

İlaca dirençli sıtma

H5N6 gribi H10N8 gribi

H5N1 gribi H7N9 gribi

MDR/XDR tüberkülozu

2009 H1N1 gribi

Antimikrobiyal dirençli tehditler, CRE, MRSA, C. Difficile, N. Gonorrhoeae,

Ebola virüsü

Adenovirüs salgını olarak görülmektedir.

 

Genel olarak, bazı ülkelerin küresel düzeyde sağlıkla ilgili ciddi bir acil duruma hazırlıklı olmadığı izlenmektedir. Diğer taraftan böylesi durumlarda şirketlerden personelini koruma sorumluluğunun bir kısmını üstlenmesi beklenebilir. Bunun yapılmaması halinde, olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine sağlıkla ilgili bir acil durumun ele alınmasına yönelik tedaviler geliştirememeleri ya da sunmamaları sağlık firmaları açısından risk teşkil etmektedir.

 

Salgın riski temel olarak ulusalcı politikaların giderek daha fazla görülmesi de dahil olmak üzere siyasi ve sosyal faktörler nedeniyle artmaktadır. Salgın planlaması ve desteği sağlayan uluslararası kuruluşlara verilen destek ve kaynaklar azalmaktadır. Ayrıca, daha ulusalcı bir yönelim ülkelerin yerel çıkarları gözeten ve muhtemelen küresel çıkarlara hizmet etmeyen tedbirler alma riskini artırmaktadır. Bu tedbirlerden bazıları şöyledir: küresel sağlık sorunlarına müdahale için kaynakların yurt dışına tahsis edilmesi konusunda isteksizlik, numune paylaşımı gibi sınır ötesi araştırma girişimlerinde iş birliği yapma isteksizliği, insanların ve ticaretin hareketini engellemek için atılan adımlardır.

 

Öte yandan popülizm ve düzen karşıtı düşünceler de hem aşılamaya şüpheci bir şekilde yaklaşılmasına neden olmakta, hem de önlenebilir hastalık salgınlarından etkilenen yerel noktalarda aşılama oranlarının endişe verici şekilde azalmasına katkıda bulunmaktadır. Asıl kaygı duyulan konu, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkileyebilecek veya onların ölümüne neden olabilecek, kontrol altına alınmayan yeni hastalıklardır. Pandemiyle ilgili olarak ülkelerin yükümlülüğü; eğitim, önleme, test ve tedavi imkanları sağlama, hastalığın tedavisi için etkili yöntem geliştirme ve önleyici aşı elde etme amaçlı klinik araştırmalara kaynak aktarma ve bunları organize etmektir.

Kaynak:
http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/covid-19-pandemi-degerlendirme-raporu

 


Tags
Habütüel Omuz Çıkığı Zika Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri Kopmuş Uzuv SARS-CoV-2 Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Açık Kırığın Kapatılması Tendon Uçları Kopan Bir Uzuv Nasıl Taşınmalıdır Yoga ve Kalp Sağlığı Ortopedi ve Travmatoloji Asemptomatik Fizik Tedavi Uygulamaları Tekrarlayan Omuz Çıkıkları UV-C Ampul Omuz Ağrısı Anestezi Kolaylıkları Elektroterapi (Elektrik akımları ile tedavi) First COVID-19 Vaccine Tested Grafi Relatif Endikasyonlar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Ayak Bileği Eklemi Replante Romatoit Artrit nedir? Motor Aktivite Matsyasana Skafoid Kemik EuroVelo Antagonist Kürek Kemiği Doktorla Canlı Görüşme MDR/XDR Tüberkülozu Genel Beslenme Önerileri Şiddetli Pnömoni Plak Çözülme Evresi Tenisçi Dirseği Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) HKU1 Fonksiyonel Constant Testi Adale Komponenti Yoga ve Stres Dünya Kaosu Pandeminin Dünü ve Bugünü Abrazyon Karpal Tünel Sendromu Polidaktili Uzaktan Muayene Kontraendikasyonlar Toplu Beslenme Sistemleri Fizik Muayene Patognomonik izmir ortopedi travmatoloji Ters Omuz DEU Ortopedi ve Travmatoloji Kolera Prof. Dr. Mustafa Özkan Abondan Sağlıklı Beslenme Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? HDL Treatmant of Proximal Humeral Fractures Distal Radioulnar Eklem(DRUJ Ters Omuz Protezi Nedir? Methods Metobolize Dupuytren Kontraktürü Genel Vücut Ağrısı 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Ortopedi ve Travmatoloji Üst Ekstremite El ve Mikro Cerrahi Fizik yöntemlerle ilaç tedavisi İspanyol Gribi (Spanish Flu) COVID - 19 Dünya Haritası Yapışıcı Kapsülit Dışardan sabitleme (eksternal fiksatör) Parmak Yokluğu İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Eklem Ağrıları Agonist 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri MR - Rontgen Dr. Mustafa Özkan Enfeksiyon Absorbsiyon El Kırıkları Bulguları nelerdir? Siddhasana Eklem Kıkırdağının Dejeneratif Lezyonların Tedavisi Sigarayı Bırakmanın İlk Adımı Yaralanma Eklem Kıkırdağının Travmatik Lezyonların Tedavisi Kaplıca Tedavisi Baseline Mikrocerrahi ile Serbest Flep Doku Nakilleri Hangi Durumlarda Yapılır ? Omuz Eklem Oyuğu Utkatasana Uzaktan Destek Online Muayene Artroskopik Cerrahi Önlemler