img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski
27May

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

 

Dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların zaman zaman ortaya çıkması nedeniyle, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin riskler gündemdeki yerini korumaktadır. Geçtiğimiz yıl, Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli bir Ebola epidemisi kapsamının yanı sıra, etkilediği alanlardaki şiddet ve tıbbi müdahalelere direnç gösterilmesi ve epidemiyle mücadelede yaşanan zorluklar nedeniyle medyada en fazla yer alan epidemi olmuştur.

Her ne kadar, Ebola kadar ön plana çıkmasa da 2019 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu coronavirüs (MERS-CoV) ve kızamık gibi hastalıkların tekrar görülmesi yakın gelecekte bu gibi hastalıklar açısından dikkatli olunmasına gerekli kılmaktadır.

Epidemiler ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan önemli risklerden biri makro-çöküntüdür; hastalıklardan kaynaklanan verimlilik kaybı, ticaretin yavaşlaması veya etkilenen bölgelerde şirket faaliyetlerinin durma noktasına gelmesiyle ortaya çıkan bir ekonomik durgunluk söz konusudur.

DSÖ sınırların kapatılması ve karantinalar gibi bölgesel kapatma uygulamalarını önerme konusunda genellikle çok ihtiyatlı davranmasına rağmen, DSÖ tarafından bu kararlar ülkelere bildirildiğinde ise bir eylem birliği yerine ülkeler genellikle bu önerileri dikkate almakta ağır davranmaktadırlar.

Özellikle, küresel sağlık açısından acil bir durum olmadığı durumlarda dahi, zaman zaman tedarik zincirine ilişkin sorunlar sağlık alanında önemli derecede hissedilmektedir. Son iki yıl boyunca, ilaç ve cihaz yetersizliği Katar’dan Mısır’a, Fransa’dan ABD ye ve muhtemelen Brexit sonrası İngiltere’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki pazarları etkilemektedir. Yüksek değerli çeşitli ticaret düzenlemeleri gözden geçirilmediği takdirde, ilaç ve cihazlara ilişkin tedarik zincirlerinde daha fazla aksama yaşanması söz konusu olabilecektir.

Günümüzde en büyük küresel salgın riskleri;

İlaca dirençli sıtma

H5N6 gribi H10N8 gribi

H5N1 gribi H7N9 gribi

MDR/XDR tüberkülozu

2009 H1N1 gribi

Antimikrobiyal dirençli tehditler, CRE, MRSA, C. Difficile, N. Gonorrhoeae,

Ebola virüsü

Adenovirüs salgını olarak görülmektedir.

 

Genel olarak, bazı ülkelerin küresel düzeyde sağlıkla ilgili ciddi bir acil duruma hazırlıklı olmadığı izlenmektedir. Diğer taraftan böylesi durumlarda şirketlerden personelini koruma sorumluluğunun bir kısmını üstlenmesi beklenebilir. Bunun yapılmaması halinde, olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine sağlıkla ilgili bir acil durumun ele alınmasına yönelik tedaviler geliştirememeleri ya da sunmamaları sağlık firmaları açısından risk teşkil etmektedir.

 

Salgın riski temel olarak ulusalcı politikaların giderek daha fazla görülmesi de dahil olmak üzere siyasi ve sosyal faktörler nedeniyle artmaktadır. Salgın planlaması ve desteği sağlayan uluslararası kuruluşlara verilen destek ve kaynaklar azalmaktadır. Ayrıca, daha ulusalcı bir yönelim ülkelerin yerel çıkarları gözeten ve muhtemelen küresel çıkarlara hizmet etmeyen tedbirler alma riskini artırmaktadır. Bu tedbirlerden bazıları şöyledir: küresel sağlık sorunlarına müdahale için kaynakların yurt dışına tahsis edilmesi konusunda isteksizlik, numune paylaşımı gibi sınır ötesi araştırma girişimlerinde iş birliği yapma isteksizliği, insanların ve ticaretin hareketini engellemek için atılan adımlardır.

 

Öte yandan popülizm ve düzen karşıtı düşünceler de hem aşılamaya şüpheci bir şekilde yaklaşılmasına neden olmakta, hem de önlenebilir hastalık salgınlarından etkilenen yerel noktalarda aşılama oranlarının endişe verici şekilde azalmasına katkıda bulunmaktadır. Asıl kaygı duyulan konu, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkileyebilecek veya onların ölümüne neden olabilecek, kontrol altına alınmayan yeni hastalıklardır. Pandemiyle ilgili olarak ülkelerin yükümlülüğü; eğitim, önleme, test ve tedavi imkanları sağlama, hastalığın tedavisi için etkili yöntem geliştirme ve önleyici aşı elde etme amaçlı klinik araştırmalara kaynak aktarma ve bunları organize etmektir.

Kaynak:
http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/covid-19-pandemi-degerlendirme-raporu

 


Tags
Sıkışma Artroskopik Cerrahi Lökositten zengin PRP (LR-PRP) Tenisçi Dirseği Metobolize El ve El Bileği Bölgesi Rahatsızlıklarında Mikrocerrahinin Önemi Nedir ? Göz Altlarında Morarma İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Osteoporotic Bone Radius ve Ulna İzmir Alsancak The Evaluation of the Rotator Cuff 1.5 m. Sosyal Mesafe Uskumru Artiküler PRP Enjeksiyonu Renk Değişikliği Rotator Manşet Melatonin Artrit (Kireçlenme) Dizlerde Kireçlenme Hipertansiyon Kırım Bölgesi Kan Transfüzyonu Yaralanma Osteoporotic Ovine Model Kas Kaybı Kriyoterapi (Soğuk uygulamalar ile tedavi) Matsyasana Kosta Kırıkları Debridman Alçılı Tedavi Değişken Ruh Hali Tekrarlayan Omuz Çıkıklarına Uygulanan Cerrahi Tedaviler Nelerdir ? Agoni Eklemlerde Kireçlenme Opioid Analjezikler HCoV-NL63 Ters Omuz Covid 19 Aşı Klavikula Kırıkları Abdominal Kavite Omuz Artroskopisi Sonrasında İyileşme Dönemi Nasıldır ? Yüksek Ateş UV-C Ampullerin Kullanımı Joint Capsule; tissue adhesions Kemik Yapısında Bozukluk Absorbsiyon İdeal uyku Mortalite Oranları Online Randevu Gastrointestinal Semptomlar SLAP Lezyonu Nöropati Donuk Evre Motor Aktivite Riskler ve Komplikosyonlar Coronavirus Outbreak Online Doktor El Kırıkları Nasıl oluşur? Karpapometakarpal Eklem Artrozu Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi) Biseps Kirişi Sorunları Yüksek Mortalite 2019-nCoV Enfeksiyonu Dünya Tütünsüz Günü Rehabilitasyon nedir? Vajrasana Brakial Pleksus Eklemlerde Aşınma Kırık tanısı nasıl konulur? HCoV-229E Omzunuzun Tekrar Esnekliğine Kavuşması Anjiyoplasti Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Bursit External Fiksatör Parçalı kırıklar DEU Ortopedi ve Travmatoloji Başparmak Kök Eklemi Kireçlenmesi Fizik Tedavi Trapezius Kası Revaskülarizasyon Kolera Kapsul Esnemesi Protez Rotator Cuff Balık Yağı Sinovya Dokusu Denge Problemleri Hastanelerde Normale Dönüş Planı Artroz Abduksiyon El Bileği Kırıkları Semptomları Bhadrasana Angiotensin Converting Enzyme 2 Pranayama 81 İl Psikososyal Destek Hat Bilgileri Adezyon Replantasyon Nedir ? Hangi Durumlarda Uygulanır ? Aktivite Tendonu