img
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski
27May

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

Değişen Bir Siyasi ve Ekonomik Ortamda Salgın Riski

 

Dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların zaman zaman ortaya çıkması nedeniyle, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ilişkin riskler gündemdeki yerini korumaktadır. Geçtiğimiz yıl, Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli bir Ebola epidemisi kapsamının yanı sıra, etkilediği alanlardaki şiddet ve tıbbi müdahalelere direnç gösterilmesi ve epidemiyle mücadelede yaşanan zorluklar nedeniyle medyada en fazla yer alan epidemi olmuştur.

Her ne kadar, Ebola kadar ön plana çıkmasa da 2019 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu coronavirüs (MERS-CoV) ve kızamık gibi hastalıkların tekrar görülmesi yakın gelecekte bu gibi hastalıklar açısından dikkatli olunmasına gerekli kılmaktadır.

Epidemiler ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan önemli risklerden biri makro-çöküntüdür; hastalıklardan kaynaklanan verimlilik kaybı, ticaretin yavaşlaması veya etkilenen bölgelerde şirket faaliyetlerinin durma noktasına gelmesiyle ortaya çıkan bir ekonomik durgunluk söz konusudur.

DSÖ sınırların kapatılması ve karantinalar gibi bölgesel kapatma uygulamalarını önerme konusunda genellikle çok ihtiyatlı davranmasına rağmen, DSÖ tarafından bu kararlar ülkelere bildirildiğinde ise bir eylem birliği yerine ülkeler genellikle bu önerileri dikkate almakta ağır davranmaktadırlar.

Özellikle, küresel sağlık açısından acil bir durum olmadığı durumlarda dahi, zaman zaman tedarik zincirine ilişkin sorunlar sağlık alanında önemli derecede hissedilmektedir. Son iki yıl boyunca, ilaç ve cihaz yetersizliği Katar’dan Mısır’a, Fransa’dan ABD ye ve muhtemelen Brexit sonrası İngiltere’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki pazarları etkilemektedir. Yüksek değerli çeşitli ticaret düzenlemeleri gözden geçirilmediği takdirde, ilaç ve cihazlara ilişkin tedarik zincirlerinde daha fazla aksama yaşanması söz konusu olabilecektir.

Günümüzde en büyük küresel salgın riskleri;

İlaca dirençli sıtma

H5N6 gribi H10N8 gribi

H5N1 gribi H7N9 gribi

MDR/XDR tüberkülozu

2009 H1N1 gribi

Antimikrobiyal dirençli tehditler, CRE, MRSA, C. Difficile, N. Gonorrhoeae,

Ebola virüsü

Adenovirüs salgını olarak görülmektedir.

 

Genel olarak, bazı ülkelerin küresel düzeyde sağlıkla ilgili ciddi bir acil duruma hazırlıklı olmadığı izlenmektedir. Diğer taraftan böylesi durumlarda şirketlerden personelini koruma sorumluluğunun bir kısmını üstlenmesi beklenebilir. Bunun yapılmaması halinde, olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yine sağlıkla ilgili bir acil durumun ele alınmasına yönelik tedaviler geliştirememeleri ya da sunmamaları sağlık firmaları açısından risk teşkil etmektedir.

 

Salgın riski temel olarak ulusalcı politikaların giderek daha fazla görülmesi de dahil olmak üzere siyasi ve sosyal faktörler nedeniyle artmaktadır. Salgın planlaması ve desteği sağlayan uluslararası kuruluşlara verilen destek ve kaynaklar azalmaktadır. Ayrıca, daha ulusalcı bir yönelim ülkelerin yerel çıkarları gözeten ve muhtemelen küresel çıkarlara hizmet etmeyen tedbirler alma riskini artırmaktadır. Bu tedbirlerden bazıları şöyledir: küresel sağlık sorunlarına müdahale için kaynakların yurt dışına tahsis edilmesi konusunda isteksizlik, numune paylaşımı gibi sınır ötesi araştırma girişimlerinde iş birliği yapma isteksizliği, insanların ve ticaretin hareketini engellemek için atılan adımlardır.

 

Öte yandan popülizm ve düzen karşıtı düşünceler de hem aşılamaya şüpheci bir şekilde yaklaşılmasına neden olmakta, hem de önlenebilir hastalık salgınlarından etkilenen yerel noktalarda aşılama oranlarının endişe verici şekilde azalmasına katkıda bulunmaktadır. Asıl kaygı duyulan konu, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkileyebilecek veya onların ölümüne neden olabilecek, kontrol altına alınmayan yeni hastalıklardır. Pandemiyle ilgili olarak ülkelerin yükümlülüğü; eğitim, önleme, test ve tedavi imkanları sağlama, hastalığın tedavisi için etkili yöntem geliştirme ve önleyici aşı elde etme amaçlı klinik araştırmalara kaynak aktarma ve bunları organize etmektir.

Kaynak:
http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/covid-19-pandemi-degerlendirme-raporu

 


Tags
HCoV-229E Kırığın Havayla Teması SARS-CoV-2 Arter Anastomozu Dışardan sabitleme (eksternal fiksatör) Atravmatik Uykusuzluk Instabilite Sendrom Kefir Sindaktili Shoulder Pain İmplant Influenza A H7N9 Sürekli Yorgunluk Hissi Medial Epikondil Klinik Beslenme Tedavi Konasana Absorban Küçük Parmak ve Yüzük Parmakta Karıncalanma 1.5 m. Sosyal Mesafe Yaralanma Kol Sinir Antioksidan Yiyecekler Omuz Sıkışması Tendinit UV-C Ampullerin Kullanımı Opioid Analjezikler Eklem Kıkırdaği Hipertansiyon Önkol Omuz İnstabilitesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Basis Somon Hedef Her yere Bisikletle Ulaşım Semi Fowler Pozisyonu Bunyaviridae Ailesi Patognomonik El Bileği Menisküsü Vajrasana Halsizlik Revaskülarizasyon Dikkat Çeken COVID-19 Makaleleri Purdue Pegboard Test (PPT) Amputasyon Adezyon 2019-nCoV Enfeksiyonu Eklemlerde Aşınma ve Kireçlenme Nasıl Tedavi Edilir? Pasif Maruziyetine Önlem Adinamik Vegan Yaşam Abrazyon Influenza A H1N1 Klavikula Kırıkları Dirsek Artroskopisi Hangi Durumlarda Uygulanır ? Adezyon Sağlık Krizinin İktisadi Etkileri İzmir El Mikrocerrahi Epidemi İltihabi (Romatoid) Artrit Rotator Kılıf Hasarı Rotator Manşet Patolojisi Transport Doğru Nefes Alma Kongo Virüs El ve El Bileği Bölgesi Rahatsızlıklarında Mikrocerrahinin Önemi Nedir ? SLAP Lezyonu Spor Yaralanmaları Osteoartrit (Kireçlenme) Rotator Manşet Yırtığı Mekanik Ventilasyon Kas Kaybı Boyun Fıtığı Akut Yaralanma Fonksiyonel Skafoid Kırıkları Adjuvan Yüksek Mortalite Köprücük Kemiği Ulnar Siniri Deltoid Kaslar 14 gün izolasyon Kontamine Total Omuz Protezi SARS-CoV-2 İntrensek Ligament Yarlanmaları ve Karpal İnstabilite Asemptomatik Alo 184 Termoterapi (Sıcak uygulamalar ile tedavi) Kısmi Artroskopi Yoğurt K Vitamini Antagonist Denge Problemleri Fleksör Kök Hücre Enjeksiyonu Osteoporotic Ovine Model Minival İnvaziv Girişim Nairovirüs Grubu Kapalı Olarak Kırığı Yerine Oturtma ve Tel ile Sabitleme